Nej, era beslut är allt annat än rättssäkra

Slutreplik till F-kassan från Robert Sjunnebo, om rätten till sjukpenning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-06-19

Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydd, håller inte alls med Försäkringskassans chefer om att sjukbesluten är rättssäkra. ”Denna ordning är allt annat än rättssäker och resulterar i intetsägande beskrivningar av vad ett normalt förekommande arbete är.” skriver han.

SLUTREPLIK. Försäkringskassan skriver i sitt svar på min debattartikel att rättssäkerheten är högst upp på Försäkringskassans agenda. I ett kunskapsunderlag från 2013 avseende medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete anger Försäkringskassan att handläggarna i princip är hänvisade till sin egen privata bild av vilka yrkesgrupper arbetsmarknaden omfattar och vilka krav på förmågor som dessa yrkesgrupper ställer.

Denna ordning är allt annat än rättssäker och resulterar i intetsägande beskrivningar av vad ett normalt förekommande arbete är.

Som framgår av en forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering (2016:6), som är skriven av flera ledande forskare på området, ställer ett faktiskt arbete en mängd olika krav på arbetstagaren. Olika arbeten har olika prestationskrav, varför det är nödvändigt att identifiera vilka krav på prestation som ställs.

Som exempel ställs mycket olika krav på en undersköterska beroende på vilka patienter som vårdas och vilket typ av vård som ges.

Försäkringskassans svar på min artikel innebär att de sjuka får fortsätta att försöka gissa vad det är för slags arbeten som Försäkringskassan hänvisar till.

Ett exempel på beslutsmotivering är att ”Försäkringskassan bedömer att du har förmåga i ett normalt förekommande arbete där det inte förekommer tunga lyft och att du har möjlighet att växla mellan att stå, sitta, gå kortare sträckor och som inte belastar dina armar”.

Vid en genomläsning av Försäkringskassans beslutsmotiveringar är det tydligt att det enbart är fantasin som sätter gränser.


Robert Sjunnebo, enhetschef, försäkringsrättsenheten, LO-TCO Rättsskydd


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln