Ta bort karensdagen för lärare i influensatider!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-09-02

Öppet brev från Lärarförbundets ordförande till folkhälsominister Maria Larsson och regeringen

Den så kallade svininfluensan sprider sig nu snabbt och det är viktigt att människor som är sjuka stannar hemma från jobbet.

Det är Socialstyrelsens rekommendation.

Därför menar Lärarförbundet att regeringen skyndsamt måste ge klartecken till arbetsgivare att tillfälligt slopa karensdagen.

Eva-Lis Sirén.

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Där möts hundratusentals elever och lärare varje dag. Det innebär att skolan också är en av de största smittspridarna av den nya influensan. Det måste vara i regeringens intresse att pröva alla åtgärder som kan begränsa en omfattande influensaspridning. Ett viktigt steg är att slopa karensdagen för lärare. Ska lärare kunna följa Socialstyrelsens rekommendation om att stanna hemma vid minsta symptom, krävs detta.

Lärare i förskolan och skolan har, vilket vi ofta påpekar, en alldeles för låg lön i förhållande till sitt ansvar och sin betydelse. Det innebär att många tvekar om de har råd att vara hemma då de börjar bli sjuka. Får vi en situation med att lärare jobbar trots att de är sjuka säger det sig självt att smittspridningen riskerar att få ett allvarligare förlopp.

Frågan om att slopa karensdagen inför höstens väntade epidemi av den nya influensan väcks nu av allt fler aktörer. Bland annat har flera kommuner sagt att de vill göra det. Lärarförbundet företräder 225 000 lärare som i den här situationen är en nyckelgrupp.

Regeringen måste nu ge ett snabbt besked om arbetsgivarna i det här läget kan göra undantag från lagen om sjuklön. Om inte det är möjligt måste regeringen ta initiativ till en snabb lagändring.

Med vänlig hälsning

Eva-Lis Sirén

Ordförande i Lärarförbundet

Följ ämnen i artikeln