Ministern hittar på när hon slår mot vår skola

Debattören: Anna Ekström vet bättre än att låta sig bli socialistisk propagandist

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-01-18

Anna Ekström vet att hon inte har på fötterna, att angreppen bara är påhittade. Våra skolor visar, hur man än mäter, bättre resultat än de kommunalt drivna, skriver Internationella engelska skolans grundare Barbara Bergström.

DEBATT. Rektorn för Internationella engelska skolan i Gubbängen, Robert Clark, fick en dag ett mycket speciellt telefonsamtal. Det kom från Anna Ekström. Hon hade en fråga hon ville ha svar på. Frågan löd: ”Vad ska vi göra för att alla skolor i hela landet ska bli lika bra som Internationella engelska skolan?”

Vid den här tidpunkten 2016 var Anna Ekström chef för Skolverket samt ordförande för Skolkommissionen. Det var främst i den senare egenskapen hon kontaktade rektorn för vår moderskola. Den hade just besökts av Skolkommissionens sekretariat, som imponerades av skolan – dess ordning, de ambitioner den främjade hos eleverna, dess akademiska resultat och dess tydliga kvalitetsriktning. Nu vllle Anna Ekström veta mer, som bidrag till arbetet i Skolkommissionen.

Några år tidigare skrev Anna Ekström under på följande mening i slutrapporten från Globaliseringsrådet, där hon var ledamot: ”Globaliseringsrådet förordar att det på alla de stora kommunala tjänsteområdena ska finnas ett utrymme för privat företagsamhet.” Det skäl som främst anfördes var intresset av svensk tjänsteexport.

Nu är Anna Ekström statsråd i en regering som har bestämt sig för att det ligger i dess rent politiska intresse att skapa strid inför valet om företagande inom tjänstesektorn. För att motivera den striden, och det kommande Reepalu-förslaget, hittar man på varjehanda argument. Plötsligt kastar även Anna Ekström ut påståendet att en skolgrupp som Internationella engelska skolan (IES) ”sätter vinstmaximering framför kvalitet”.

Hon kritiserar Academedia för att det exporterar svenskt förskolekunnande till Tyskland. Hon påstår att vi ”förstärker segregationen”. Hon attackerar motiven för hela mitt entreprenörskap efter tiden som lärare i en kommunal skola.

Anna Ekström vet att hon inte har på fötterna, att angreppen bara är påhittade. Våra skolor visar, hur man än mäter, bättre resultat (det vill säga högre kvalitet) än de kommunalt drivna.

Finansdepartementet har i en kvalificerad ekonometrisk studie belagt att ”det är de vinstdrivande friskolorna som etableras i områden med fler utrikesfödda, medan det är de icke-vinstdrivande som oftare etableras i områden med högre utbildningsbakgrund.” 36 procent av eleverna hos IES har utländsk bakgrund, mot 24 procent i snitt för kommunala skolor.

Våra yttersta ägare är till helt dominerande del stiftelser och pensionsfonder, däribland Tredje AP-fonden och AMF Pension, med uppdrag att säkra LO-medlemmarnas pensioner. Det jag erhållit för 25 år av ett entreprenörskap som tagit all kraft går väsentligen till vår amerikanska stiftelse för att stödja projekt för upplysning och forskning i Sverige. Vi är bland annat huvudfinansiärer av Forska! Sverige, för att främja svensk medicinsk forskning och innovation.

Statsrådens attack på Internationella Engelska Skolan är oförskämd och ogrundad. Värre är att den för bort fokus från den svenska skolans verkliga, och väldiga, problem. De är framförallt tre:

  • Alltför många skolor saknar arbetsro för lärare och elever. I en remarkabel artikel i Helsingborgs Dagblad (8/1-18), refererad i Aftonbladet den 11/1, beskriver läraren Anna-Karin Gustafsson varför hon sett sig tvingad att sluta som lärare: ”Elever kör över lärare, lyssnar inte på tillsägelser och stör lektionerna. Vikarier vänder i dörren. Vuxna vågar inte sätta ner foten.”
  • Ledarskapet i kommunalt drivna skolor är ofta alldeles för svagt och undfallande.
  • Skolan är utsatt för djup kris vad gäller rekryteringen av dugliga lärare. Särskilt i ämnet svenska har det blivit mycket svårt att finna kvalificerade lärare. Till många år av svag rekrytering av lärare, och undermålig lärarutbildning, har nu lagts det enorma trycket från invandringsvågen 2015.

Den djupare orsaken till alla dessa tre problem är att skolpolitiken under årtionden har dominerats av ett ohållbart paradigm, som kan ges namnet Rousseau. All vuxenauktoritet har undergrävts i skolan, varav följt ett kaos som förstört lugnet för eleverna, skrämt bort många från läraryrket och även gjort rektorer rädda att uppträda som ledare.

Barnen tlll LO:s medlemsgrupper har drabbats hårdast av denna flumskola. I postmodernistisk anda har staten därtill heller inte orkat definiera vilka kunskaper som ska läras ut i skolan.

Jag vill hävda att Internationella engelska skolan har en del att bidra med för att vända skolan, genom vad vi står för ifråga om ordning i lärmiljön, starka rektorer och höga akademiska förväntningar på alla, men även via vår rekrytering av utmärkta utländska lärare till Sverige.

Det är lite tragiskt att Anna Ekström nu låter sig enrolleras som socialistisk propagandist med grövsta frasmakeri. Hon kan mer, vet bättre och är en mer sofistikerad person än så.


Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.