Sverige är inte redo för coronaviruset

Sven Britton: Vi måste höja beredskapen snabbt

Vår beredskap för coronaviruset är inte god. Jag anser att det nu är dags att skruva upp de åtgärder vi har för att förhindra smittspridning och ta hand om insjuknade, skriver professor Sven Britton.

DEBATT. Folkhälsomyndigheten har hittills varit försiktig med att skriva upp hotet för allmän spridning av det nya coronavirus som hittills spritts huvudsakligen i vissa regioner av Kina. Skälet är att inte i onödan underblåsa en panik som kan få värre konsekvenser än själva infektionen.

Vid exempelvis ebolaepidemin i Västafrika infekterades 0,1 procent av befolkningen medan hela området påverkades genom stängda skolor och marknader, upphörd turism och övergivna sjukhus vilket ökade dödligheten i andra sjukdomar och påverkade ekonomin menligt i dessa redan fattiga länder – och gör det fortfarande.

Nu har det emellertid kommit signaler som motiverar en snabbt ökad beredskap.

Den 53-årige engelsman som infekterades i Singapore, ett land med stor kinesisk befolkning och intensiva internationella kontakter, smittade minst tio personer innan han själv blev sjuk.

Om han inte är unik innebär detta att infektionen smittar flera dagar innan sjukdomen bryter ut vilket ökar risken för smittspridning dramatiskt och i motsvarande grad försvårar begränsningen av infektionen eftersom de symtomfria men smittsamma är svåra att identifiera.

Att mäta ankommande passagerares temperatur på flygplatser blir exempelvis verkningslöst.

Inledningsvis uppskattade kinesiska forskare infektionens spridningsförmåga till 2,2, det vill säga en person kan i genomsnitt smitta drygt två personer vilket är något mer än vid en vanlig influensaepidemi.

Denna siffra måste nu skrivas upp och det är ännu oklart var den kommer att hamna.

De uppgifter som kommer från Kina måste också generellt beaktas med försiktighet för likaväl som en enpartistat kan vidta drakoniska åtgärder utan protester  kan information, i frånvaro av yttrandefrihet, sorteras så att den passar regimen vid varje tillfälle.  

Jag anser att det nu är dags att skruva upp de åtgärder vi har för förhindra smittspridning respektive ta hand om insjuknade.

Det skulle till exempel innebära att allt resande till och från Kina och dess närområde begränsades till ett minimum. Vi skulle se över vår tillgång till testmöjligheter eftersom efterfrågan på dessa kommer att öka med risk för en brist globalt.

Möjligheten för att snabbt arbeta fram ett eget test bör undersökas. Isoleringsmöjligheterna inom sjukvården måste inventeras och ställas i beredskap, i skrivande stund är det bara knappt ett hundratal platser inom infektionssjukvården som finns tillgängliga. Innan vi vet hur epidemin utvecklas bör vi vara restriktiva med att varsla sjukvårdspersonal.

Genom vårt lands relativt goda folkbildning och tillit till myndigheterna har vi hittills haft ett förhållandevis gott skydd mot oegentlig, panikskapande ryktesspridning. Den kan vi inte förlita oss på längre eftersom samhällsupplysning fått en ojämn konkurrens på social medier där både rationell upplysning och vanföreställningar med konspirationsteorier kan få mycket snabb spridning.

Det här är ett landskap som vi ännu har begränsad erfarenhet av inför en epidemi och dess nettoeffekter är svårt att sia om.   

Det är viktigt att det görs klart att enligt vad vi tror oss veta för närvarande mer än 95 procent av de smittade tillfrisknar och därefter sannolikt blir livslångt immuna efter genomgången infektion.

Förutom isolering är detta för närvarande – innan vi får tillgång till ett vaccin – det som till slut kommer att stoppa epidemin. Alltfler människor smittas men allt fler blir därmed också immuna vilket gör att risken för nysmitta i motsvarande grad minskar.


Sven Britton, professor emeritus Infektionssjukdomar


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.