Människohandel ökar kraftigt – i Sverige

Debattörerna: Är regeringen redo att ta sitt ansvar?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-06-26

Förra året sökte 253 personer stöd hos våra medlemmar för att de utsatts för människohandel eller människohandelsliknande exploatering. En ökning med hela 80 procent på ett år, skriver debattörerna.

DEBATT. Antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit exploaterade i människohandel ökade med 80 procent förra året. Endast en av tio stödsökande fick stöd från det statligt finansierade Nationella Stödprogrammet.

För att regerings nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kivnnor ska leva upp till Sveriges ambitioner i arbetet mot människohandel måste det statliga stödprogrammet bli permanent och utökas till att omfatta fler. 

Plattformen Civila Sverige mot människohandel samlar civilsamhällesorganisationer som jobbar mot människohandel.

Förra året sökte 253 personer stöd hos våra medlemmar för att de utsatts för människohandel eller människohandelsliknande exploatering. Motsvarande siffra 2019 var 140 personer vilket innebär en ökning med hela 80 procent. 

Våra medlemsorganisationer tar ansvaret där samhället brister och ger stöd och driver boenden för samhällets allra mest utsatta människor – personer som blir hänsynslöst sålda, exploaterade och utnyttjade av framför allt män som köper och säljer främst kvinnor och barn.

Vi är glada över att regeringen lyfter stödet till utsatta för människohandel som en punkt i åtgärdsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor men för att civilsamhället ska kunna finnas där för de mest utsatta krävs en långsiktig trygghet och stabil finansiering. 

Sverige har höga ambitioner i arbetet mot människohandel och startade 2019 en diplomatisk offensiv mot människohandel tillsammans med Frankrike för att utrikespolitiskt driva på för stärkt skydd i andra länder och förbud mot sexköp.

Det är ett starkt och mycket viktigt arbete som måste fortsätta, men de höga ambitionerna brister i trovärdighet när de som blir offer för människohandlare i Sverige inte får det stöd och skydd de har rätt till. 

I dag publiceras vår Årsrapport som utöver den kraftiga ökningen av stödsökande visar att:

  • En klar majoritet av de utsatta var kvinnor och barn som utnyttjas i människohandel för sexuell exploatering, de tvingades med andra ord till exempel till prostitution eller andra sexuella övergrepp.
  • Utsatta i arbetsexploatering, arbete under slavliknande förhållanden inom till exempelvis bygg- och restaurangbranschen, fyrdubblades jämfört med 2019. 
  • Var femte utsatt var ett barn under 18 år som antingen utsattes själva eller genom att de tvingades se sin förälder exploateras.

Enligt de internationella konventioner som Sverige har ratificerat, har alla identifierade potentiella offer för människohandel rättigheter, oavsett eventuell formell status som brottsoffer eller målsägande.

Det handlar till exempel om rätten till traumabehandling, skyddat boende och reflektionsperiod.

Det här är i dag rättigheter som framförallt civilsamhället – inte staten – ser till att de uppfylls och den överväldigande majoriteten ges stöd från civilsamhällets egna medel som redan är kraftigt begränsade.

För att Sveriges åtaganden och höga ambitioner ska uppfyllas krävs en stabil och långsiktig finansiering. 

Vi uppmanar därför regeringen att:

  • Besluta om att det Nationella stödprogrammet till personer som är offer för människohandel och exploatering blir permanent och inte ett beslutas år för år.
  • Utöka stödet till att omfatta fler. I dag räcker det statliga stödet bara till drygt 10 procent av de stödsökande. Det är inte möjligt för civilsamhället att själva bära kostnaderna för så stor del av Sveriges internationella åtagande. 

Vi står redo att ta ansvar och ta emot människor som utsatts för människohandel och exploatering och som söker sig till oss – står regeringen redo att ta sitt ansvar?


Jacob Flärdh, ordförande, Plattformen Civila Sverige mot människohandel,
medlemsrepresentant för Child10
Malin Roux Johansson, vice ordförande, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, medlemsrepresentant för Realstars 
Hanna Brandvik, styrelseledamot, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, medlemsrepresentant för Frälsningsarmén
Rebecka Andersson, styrelseledamot, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, medlemsrepresentant för UNIZON
Wanjiku Kaime-Atterhög, styrelseledamot, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, individuell medlem, Universitetslektor, Mittuniversitet
Paola Uggla, styrelseledamot, Plattformen Civila Sverige mot människohandel
Individuell medlem, advokat 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.