Liberalerna har svikit de äldre i Malmö stad

Replik från Moderaterna om äldreombudsman

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-06-24 | Publicerad 2020-06-17

Tryggheten som är så central när man blir äldre är tyvärr inte garanterad i ett liberalt styrt Malmö – oavsett äldreombudsman, skriver moderaten John Roslund.

REPLIK. En medelstor svensk kommun eller 52 000 människor är över 65 år i Malmö. Det motsvarar 15 procent av Malmös befolkning.

I den gruppen är tack och lov många friska, men vi får efterhand som vi blir äldre ett ökat behov av hjälp och stöd.

Denna hjälp ges i huvudsak av Malmös kommunala hemtjänst, för i Malmö där liberalerna är med och styr saknas helt valfrihet. Hur är då nöjdkundindex för Malmös kommunala hemtjänst? Den placerar sig i det absoluta bottenträsket av Sveriges 290 kommuner.

Liberalernas två representanter slår sig nu för bröstet med sina insatser om att ha infört en äldreombudsman som på ett år träffat 900 äldre eller 1,7 procent av de äldre.

Det är den stora skillnaden mellan socialdemokratiskt förd politik och liberalt förd äldrepolitik.

Samtidigt har den kommunala hemtjänsten på kort tid haft fem incidenter där man inte vidtagit de åtgärder som krävs om de äldre inte öppnar och när man kommit nästa gång har den äldre funnits avliden. Så sent som i förra veckan använde en äldre sitt trygghetslarm och ambulans anlände, men det tog 40 minuter innan hemtjänsten fick fram rätt nycklar och den äldre hann avlida ensam i sin lägenhet.

Tryggheten som är så central när man blir äldre är tyvärr inte garanterad i ett liberalt styrt Malmö.

De båda liberalerna Högberg och Lindholm är stolta över att deras äldreombudsman hjälpt de äldre med digitaliseringen, men vad hjälper det när en kommunal verksamhet inte kan garantera tryggheten hos de äldre. Att man på ålderns höst efter att ha bidragit med enorma summor skattemedel känna sig otrygg, att inte känna att hemtjänsten fungerar och är att lita på är skamligt.

Men, som sagt, det värsta sveket liberalerna gjort mot våra äldre medborgare är att fortsätta omyndigförklara deras förmåga att få välja sin egen utförare i hemtjänsten, trots att Malmös kommunala hemtjänst har bland det sämsta nöjdkundindexet i riket.

Om liberalerna i stället följt Malmöbornas vilja i valet och varit en del av ett borgerligt styre för första gången på 25 år, så hade våra äldre fått känna på liberal, moderat och centerpartistisk politik på riktigt där valfriheten är kärnan i allt. Dessutom hade man i år satsat 50 miljoner mer än vad socialdemokrater och liberaler har i sin budget för de äldre, men nu fick de äldre en äldreombudsman i alla fall. De äldre är säkert tacksamma...


John Roslund, 2:e vice ordförande i Hälsa-, vård och omsorgsnämnden i Malmö (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.