Varför ska lantbrukare rösta på Centerpartiet?

M-politiker: Demirok tillåter sina partikollegor att agerar tvärt emot böndernas intressen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-09-29

Muharrem Demirok tillåter sina partikollegor i EU att de agerar tvärt emot lantbrukets intressen. Frågan är om partiledaren kan ge en enda motivering till varför en lantbrukare ska rösta på Centerpartiet? skriver moderaten Jessica Polfjärd.

DEBATT. Det har gått många år sedan Thorbjörn Fälldins dagar, då Centerpartiet aldrig tvekade att stå på den strävsamma bondens sida.

Att det tidigare bondepartiet tillsammans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle utgöra en opposition mot en regering som faktiskt underlättar för landsbygden var det nog få som såg komma.

Än mindre trodde nog någon att Centerpartiet på EU-nivå skulle gå tvärt emot sitt agerande i Sveriges riksdag för att ge europeiska gröna och vänstern den seger de drömt om.

 

De gröna näringarna är i skottgluggen för den europeiska vänstern. Utvecklingen har blivit allt tydligare under den här mandatperioden, då jord- och skogsbruket konsekvent utmålas som ett samhällsproblem och en stoppkloss i klimat- och miljöarbetet.

Det bästa exemplet i närtid är den omtalade naturrestaureringslagen. Förslaget, som enkelt sammanfattat, ställer omfattande krav på EU:s medlemsländer att avsätta mark för strikt miljöskydd, innebär stora inskränkningar i det nationella självbestämmandet och den privata äganderätten.

Inte minst innebär det stora problem för ett aktivt förvaltande av naturresurser som jord- och skogsbruk.

Tillsammans med vår partigrupp EPP tog Moderaterna i Europaparlamentet därför initiativ till att förkasta förslaget.

 

Vi var inte ensamma om att kritisera den nya lagen. Svenska myndigheter varnade för att de nya reglerna skulle vara i princip omöjliga att införa.

Den svenska riksdagen underkände förslaget helt, med hänvisning till dess omfattande ingrepp i det svenska självbestämmandet.

 

I riksdagen ställde sig Centerpartiet på den borgerliga regeringens sida och valde att rösta nej till förslaget.

Det var därför många som blev både förvånade och besvikna när Centerpartiet tillsammans med vänstern och de gröna gav sitt stöd till förslaget i Europaparlamentet. Det gjorde att det röstades igenom med liten marginal.

 

Det var ett förbättrat förslag som antogs, men det var ändå olyckligt av två anledningar:

För det första kommer slutresultatet med största sannolikhet inte att vara acceptabelt för svensk del efter förhandlingarna med medlemsländerna i ministerrådet.

Den samlade vänstern och de gröna har nu tyvärr fått en stark position att aktivt motarbeta de förbättringar som gjorts i Europaparlamentet.

 

För det andra gick Europaparlamentet miste om chansen att skicka en tydlig signal till EU-kommissionen att det nu får vara nog med förslag som är ogenomtänkta och slår mot lantbruket.

Det här förslaget är nämligen bara toppen på ett isberg. De senaste åren har med all önskvärd tydlighet visat varför vi behöver en stabil livsmedelsförsörjning i Sverige. Därtill är det svenska skogsbruket är en avgörande del i vårt klimatarbete.

De människor som dagligen arbetar inom dessa näringar vill vara en del av den gröna omställningen och förtjänar politikens erkännande och stöd.

 

Moderaterna är tydliga i vad vi tycker: vi kommer alltid försvara svenskt lantbruk. Dessvärre verkar Centerpartiet osäkra på vad de tycker i frågan.

Att Centerpartiet agerar på ett sätt i riksdagen och ett annat i Europaparlamentet leder till frågor.

Har Muharrem Demirok ens en dialog med sina partikollegor i EU? Om ja: varför tillåter han att de agerar tvärt emot lantbrukets intressen? Om nej: är han helt frånkopplad från det som händer i den lagstiftande församling som påverkar lantbruket mest? Eller rör det sig helt enkelt om ett ointresse?

Utan tydliga svar uppstår en större fråga. Kan Demirok ge en enda motivering till varför en lantbrukare ska rösta på Centerpartiet?


Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M)

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.