Lite snack och ingen verkstad om vårdplatser

Slutreplik om vårdplatsbristen från överläkaren Daniel Molin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2021-08-18 | Publicerad 2021-08-12

Det saknas politisk handling kring bristen på vårdplatser. Nästa höst är det val och inför det har politikerna på riksnivå fortfarande en chans att visa tydlighet och handlingskraft. Slutreplik från överläkaren Daniel Molin.

SLUTREPLIK. Jag skrev i min debattartikel om vårdplatsbristen, där jag krävde en seriös nationell satsning på fler vårdplatser och högre löner samt bättre arbetsmiljö till sjuksköterskor på sjukhus (med det viktiga tillägget att det måste ske utan att det går ut över andra grupper).

Lina Nordquist (L) och Karin Rågsjö (V) har skrivit svar på min debattartikel, vilket hedrar dem. Både Nordquist och Rågsjö nämner andra problem inom sjukvården, inte minst den skenande administrationen och fortsatta sparkrav.

Det är helt korrekt att exempelvis den administrativa bördan är ett stort bekymmer. Primärvårdens resurser är centrala och får inte glömmas bort. Att statliga satsningar historiskt också genomförts på ett sätt som inte gett avsedd effekt är också sant.

Jag skulle själv kunna räkna upp en mängd områden med avsevärd förbättringspotential men jag fokuserar nu på den konkreta, akuta och patientfarliga bristen på vårdplatser. Svaren präglas delvis av partipolitisk polemik, vilket är väntat och bra. Det är så det politiska systemet fungerar.

När det gäller de konkreta kraven märks positiva signaler från Nordquist (L) och Rågsjö (V):

  • En nationell satsning på fler vårdplatser genom förbättrade villkor för personalen är en av de åtgärder som föreslås av Karin Rågsjö (V).
  • Bättre löneutveckling för bland annat sjuksköterskor, där specifikt den mest kompetenta tjänar det dubbla mot en nyutexaminerad är en av de punkter som framförs av Lina Nordquist (L).

Jag saknar däremot svar från de övriga sex riksdagspartierna (även om ett par andra partier svarat mig separat via mejl på ett seriöst sätt). En bred debatt på hög nivå, som motsvarar tyngden av detta samhällsproblem lyser således med sin frånvaro.

Och framförallt saknas politisk handling. Lite snack och ingen verkstad alltså.

Medan några partier i ord visar goda intentioner och övriga tiger still är situationen på sjukhus i hela landet fortsatt patientfarlig på grund av platsbristen, inte bara under sommaren, utan numera året om.

Patienter och personal lider, medan politiker duckar. Pandemin (som ännu inte är slut) har inneburit en extrem belastning på vårdpersonalen. Det är nu därför viktigare än någonsin att problemet med vårdplatsbristen åtgärdas, för att inte patienter ska skadas och personal sjukskrivas eller välja att sluta vid våra sjukhus.

Personal som behövs, då brist på framförallt sjuksköterskor på sjukhusen är en av de viktigaste orsakerna till vårdplatsbristen.

De tusentals personer som gett positiv respons på mitt ursprungliga inlägg i sociala medier och debattartikeln samt de tiotusentals människor som engagerar sig i exempelvis Stockholms sjukvårdsupprop kommer dock inte att släppa frågan.

Nästa höst är det val och inför det har politikerna på riksnivå fortfarande en chans att visa tydlighet och handlingskraft.


Daniel Molin, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.