Ge Nobels fredspris till Edward Snowden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP: Dags att Sverige hjälper honom få asyl i EU

Edward Snowden.
Edward Snowden.

Alltsedan det så kallade kriget mot terrorismen initierades av USA:s dåvarande regering och dess allierade efter terrorattackerna den 11 september 2001, har grundläggande fri- och rättigheter i allt högre grad kommit att hotas, inskränkas och kränkas av såväl amerikanska som andra regeringar och myndigheter. Edward Snowden har uppmärksammat världen på grava oegentligheter genom att offentliggöra ett stort antal dokument från US National Security Agency (NSA). Det handlar om maktmissbruk genom systematiska, olagliga och omfattande integritetskränkningar, i form av urskillningslös massövervakning av människors kommunikation över internet och telefon.

Kapprustningen i världen har allt mer kommit att handla inte bara om vapen utan om underrättelseverksamhet. Det monstruösa övervakningssamhälle som byggts upp bakom våra ryggar underminerar demokrati och rättsstat. Det raserar tilliten till vårt gemensamma samhällsbygge och motverkar ”folkens förbrödrande”. När vi vet att vi kan vara avlyssnade vågar vi inte längre kommunicera öppenhjärtigt med varandra. Det är lika viktigt för freden att stävja detta som det var att minska eller avskaffa stående arméer på Nobels tid.

Kunskap om vad som pågår är en förutsättning för att vända den farliga utvecklingen.

Vi har därför nominerat Edward Snowden till Nobels fredspris 2014.

Vi är i gott sällskap, bland andra med den norske juridikprofessorn Terje Einarsen, som i sin tur får stöd av en rad kollegor. Einarsen utvecklar i sin motivering varför Snowden förtjänar priset. Han menar att Snowden agerat i enlighet med folkrätten och till försvar för individuella mänskliga rättigheter, som rätten till privatliv och yttrandefrihet. Detta väger tyngre än att bryta mot nationell lag genom att som Snowden offentliggöra hemligt material. Han menar vidare att Snowden inte borde kunna straffas för sina avslöjanden eller kunna bli utlämnad till USA av en stat som är medlem i Europarådet.

Nobelkommittén bör i sitt arbete vägledas av samma grundläggande principer som dess föregångare, som 1936 tilldelade tysken Carl von Ossietzky fredspriset för sina avslöjanden om olaglig tysk upprustning. Han blev för detta dömd till fängelse för landsförräderi och spionage 1931, i det Tyskland som då fortfarande var en demokrati.

Sverige har en lång tradition av öppenhet och transparens och har också genom åren stått upp för mänskliga rättigheter och erbjudit en fristad för många flyktingar. Enligt Einarsen bör Snowden betraktas som flykting enligt FN:s flyktingkonvention. Snowdens uppehållstillstånd i Ryssland löper ut vid månadsskiftet. Vi tycker att EU nu borde ta sitt ansvar och erbjuda honom asyl. Sverige bör driva på för detta. Det vore att inte bara tydligt ta ställning för en person som visat stort mod och integritet och betalat ett högt pris för detta, utan också visa att Sverige fortfarande står upp för mänskliga rättigheter, oavsett vem som kränker dem. Vi planerar vidare att besöka Snowden i Ryssland för att visa vårt moraliska stöd.

Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, yttrade Winston Churchill när brittiska flygare på våren 1940 avvärjde Hitlers invasionsförsök. På liknande sätt skulle kunna sägas om Edward Snowden att aldrig har så många haft en enda person att tacka för så mycket. Inget mindre än grunden för rättsstat och demokrati står på spel. Att belöna honom med Nobels fredspris vore därför en viktig markering för dessa grundläggande värden.

Annika Lillemets

Valter Mutt

Publisert: