Ohederligt av M att inte nyansera bilden av landsbygden

Slutreplik från Sven-Erik Bucht om bilden av glesbygden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-06-20

DEBATT. Vi politiker har ett gemensamt ansvar att föra en seriös och hederlig diskussion om hur vi vill utveckla landsbygden.

Jag blir därför lite bekymrad när jag läser de moderata riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantzs och Maria Malmer Stenergards replik på min debattartikel om landsbygden.

Det är inte hederligt att onyanserat lyfta fram den ena sidan av myntet men inte den andra. Precis så gör dock Rosencrantz och Malmer Stenergard när de väljer att ta upp drivmedelsskatter utan att med ett enda ord nämna satsningar på omställning till förnybara bränslen och översynen av resebidraget.

De tar också upp vägslitageavgiften utan att nämna att regeringens förslag inte kommer att slå mot landsbygden.

Jag är övertygad om att landsbygdsbor gärna hör mer om moderaternas landsbygdspolitik och vilka satsningar de planerar att göra, i stället för att höra dem svartmåla vår.

Tidigare regeringar, röda som blå, bär ett ansvar för att landsbygden har försakats. Regeringen har lagt om kursen för landsbygdspolitiken och gjort mångmiljardsatsningar på att vända utvecklingen på landsbygden. Vi har kommit en bit på väg men mycket finns kvar att göra.

Vi behöver underlätta byggande i strandnära läge på landsbygden, öka den statliga närvaron och investera mer i landsbygdskommuner för att de ska klara välfärden.

Vi måste också fortsätta arbetet med att rusta landsbygdens vägnät samt underlätta för företagare och offentlig sektor på landsbygden att hitta rätt utbildad personal.

Låt oss föra en hederlig debatt där vi redogör för vår egen politik och svartmålar mindre. Det tror jag landsbygden tjänar på i längden.


Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här