Vi måste skriva under avtalet mot kärnvapen

Tio S-politiker: Det är vi skyldiga kommande generationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2019-01-28

Låt oss nu inte svika det historiska arbete som så många före oss bedrivit, skriver tio riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

DEBATT. Kärnvapen är det mest destruktiva vapen som människan har uppfunnit. För oss socialdemokrater har vår uppgift alltid varit att stå upp för jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Vårt arbete sträcker sig utanför Sveriges gränser och frågan om militär nedrustning är på så sätt en fundamental uppgift för oss i det internationella samarbetet. Precis så som vi nått fram till internationella konventioner, som förbjuder biologiska och kemiska stridsmedel, vill vi verka för en konvention som förbjuder kärnvapen.

Det internationella avtal som har förhandlats fram i FN , bland med hjälp av Sveriges aktiva deltagande, innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning.

Avtalet sluter cirkeln med förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen. Kärnvapen har varit det enda massförstörelsevapen som fram till nu inte varit förbjudet i en internationell konvention.

Regeringen tillsatte en utredning av avtalet när det var klart, för att analysera bland annat frågor om nedrustning, säkerhet och försvar. Denna utredning presenterades för utrikesminister Margot Wallström och övergångsregeringen fredagen den 18 januari.

Vi ser vikten av att Sverige, som har en lång tradition av att stå upp för och arbeta för nedrustning, fred och säkerhet därför undertecknar och ratificerar avtalet.

Vi har som land redan i tidigt skede aktivt anslutit oss till tidigare vapenförbud och FN-konventioner om nedrustning.

Så sent som 2017 tilldelades Nobels fredspris den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, ICAN, för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som förbjuder dessa vapen.

Låt oss nu inte svika det historiska arbete som så många före oss bedrivit, så som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Karin Söder och Anna Lindh för att bara nämna några.

Sverige kan och behöver fortsätta vara en föregångare i detta viktiga arbete. Låt oss ta till vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om en kärnvapenfri värld och därmed underteckna samt ratificera konventionen. Det är vi skyldiga kommande generationer.


Laila Naraghi, riksdagsledamot (S)
Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S)
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S)
Elin Lundgren, riksdagsledamot (S)
Sultan Kayhan, riksdagsledamot (S)
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)
Magnus Manhammar, riksdagsledamot (S)
Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)
Björn Petersson, riksdagsledamot (S)
Elin Gustafsson, riksdagsledamot (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.