Häpnadsväckande att kritisera vår empati

Slutreplik från Svenskar i världen om regler för utlandsboende

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-03-05

Svenskar i världen vill säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv beaktas. Det innebär inte att andra grupper utesluts från att få sina argument lyssnade till. Slutreplik från Cecilia Borglin.

SLUTREPLIK. Låt oss först vara på det klara med att det är en tragedi för alla familjer som av olika skäl tvingas leva frånskilda, oavsett var i världen det sker.

Att få fram en human, rättssäker och effektiv lagstiftning i en fråga som berör människors liv och framtid, och dessutom är politiskt polariserad är naturligtvis komplext. Det finns många människors behov att ta hänsyn till och många intressen att bevaka.

Inför detta arbete vill Svenskar i världen säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv beaktas. Det innebär inte att andra grupper utesluts från att få sina argument lyssnade till. Tvärt om, det finns många organisationer som för deras talan på ett alldeles utmärkt sätt och det är bra.

På din kommentar, Martin Karlsson, om att Svenskar i världen ger sken av att tala för alla utlandssvenskar har du både rätt och fel.

Svenskar i världen har varit utlandssvenskarnas röst i Sverige sedan 1938 genom att svara på remisser och på andra sätt påverka i frågor som berör svenskar som flyttat utomlands men också de som återvänder till Sverige. Uppskattningsvis bor det 660 000 svenskar utomlands, så utan tvekan driver vi sakfrågor som inte är aktuella för alla.

Är det viktigt att kunna ha dubbelt medborgarskap? Nej, det tycker nog inte alla, men det tyckte tillräckligt många för att vi skulle driva den frågan ända in i mål.

Gällande din andra kommentar, Martin Karlsson, som ifrågasätter värdet av dessa personers kompetens så behöver du inte googla länge för att hitta rapporter och artiklar som bekräftar att rätt kompetens är efterfrågad och till och med är en förutsättning för att företag ska kunna växa och bidra till vår gemensamma välfärd.

De återvändande svenskarna och deras partner besitter alla internationell erfarenhet, och många av dem har dessutom eftertraktad kompetens som i dag riskerar att inte nå svensk arbetsmarknad.

Dessa familjer täcker inte det totala behovet av kompetens, men att de återvänder till Sverige och snarast möjligt bidrar till skatteintäkter gynnar alla.

Din slutkläm om att vi saknar moralisk kompass och empati är närmast häpnadsväckande. De två exemplen som nämns i debattartikeln är dessvärre inte unika, inte ens ovanliga. Menar du att deras situation inte är tillräckligt beklämmande, frustrerande och ömmande för att inte agera på?

Det, Martin Karlsson, anser inte jag.


Cecilia Borglin, generalsekreterare Svenskar i världen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.