EU:s jordbrukspolitik håller inte måttet

Slutreplik från V om EU:s jordbrukspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-07-22

Jordbruksstödet riskerar det även fortsättningsvis gynna landägare och storskalighet på bekostnad av aktiva brukare och småskalighet, som vore bättre för klimatet och den biologiska mångfalden - om vi inte agerar kraftfullt tillsammans för att sätta stopp för det, skriver Malin Björk (V)

SLUTREPLIK. I sin replik till min artikel om hur EU:s jordbrukspolitik går på tvärs mot EU:s egna klimatpolitiska ambitioner går Fredrick Federley (C) ut hårt i ett goddag yxskaft-svar.

I ett försök att försvara EU:s ohållbara jordbrukspolitik blandar han bort korten och försvarar svenska bönder, trots att jag aldrig attackerat dem.

Han hävdar vidare att jag ”helt verkar ha missat att klimatfrågan är gränsöverskridande” och att jag inte engagerar mig mer i frågan än att skriva debattartiklar.

Federley bemöter inte med ett ord själva sakfrågan - kritiken mot EU:s jordbrukspolitik som kommer inte bara från miljö- och klimatorganisationer utan även från EU:s egen revisionsrätt. EU:s jordbrukssubventioner motverkar helt enkelt målen som satts upp i EU:s egna strategier för biologisk mångfald och en hållbar livsmedelskedja. Därtill göder den korrupta ledare i länder som Ungern och Tjeckien.

Det är synd att Federley inte engagerar sig mer för att på allvar se till att EU:s jordbruk blir mer hållbart i stället för att krampaktigt försvara status quo och den storskaliga jordbruksindustrin. Det håller inte.

Jag ser självklart klimatfrågan som gränsöverskridande. Just därför sitter jag också i EU:s miljöutskott. Jag ser med förfäran hur EU:s medlemsländer precis drastiskt minskat klimatstödet i EU:s corona-återhämtningspaket, mitt under brinnande klimatkris.

Vad gäller jordbruksstödet riskerar det även fortsättningsvis gynna landägare och storskalighet på bekostnad av aktiva brukare och småskalighet, som vore bättre för klimatet och den biologiska mångfalden - om vi inte agerar kraftfullt tillsammans för att sätta stopp för det.

Jag hoppas precis som Federley att den nya jordbrukspolitiken blir mer hållbar i framtiden, men jag delar inte hans naiva optimism om att bara jordbrukspolitiken hålls på EU-nivå så fixar det sig av sig självt.

Jordbruksutskottet, där han själv sitter med, är till exempel känt för att konsekvent vattna ur de klimatambitioner som antagits av miljöutskottet.

Det vore intressant att en dag höra hur Federley tänker att EU:s jordbrukspolitik ska kunna leva upp till de egna klimatambitionerna. Men det får tydligen bli en annan diskussion.

Tills dess kommer vi i Vänsterpartiet fortsätta arbeta för kraftfulla reformer av jordbrukspolitiken, för klimatet och för ökad hållbarhet.


Malin Björk, europaparlamentariker (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.