Ge ensamkommande amnesti i Sverige nu

Debattörerna: Nya gymnasielagen är djupt orättvis

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-02-19 | Publicerad 2020-02-14

Vårt krav är lika enkelt som självklart. Nu är det nog! Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år, skriver debattörerna.

DEBATT. Problem med "avlägsnande" var ämnet för en av förra veckans interpellationsdebatter i riksdagen.

Under rubriken “Återvändande” ställde Arin Karapet (M) följande fråga till migrationsminister Morgan Johansson (S): "Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att avlägsnandebeslut faktiskt verkställs?"

Frågan ställdes på fullaste allvar. Tusentals ambitiösa, arbetsföra och svensktalande ungdomar ska bort. Närmare bestämt de skolungdomar i Sverige, som kanske inte lyckas passera nålsögat, den nya gymnasielagen (NGL).

Den hårt kritiserade nya lagen är nämligen så försåtligt konstruerad att den inte alls ger de studerande ungdomarna någon garanti för uppehållstillstånd.

Med tanke på de brister som nu kommer i dagen, ter sig lagen mer och mer som ett spel för gallerierna. Vi ser en dimridå av falsk omsorg om en ytterligt utsatt grupp medlemmar av vårt svenska samhälle.

De ensamkommande, av vilka de flesta kom som barn 2015, har drabbats av rättsliga haverier som:

  • godtyckliga åldersuppskrivningar
  • rättsosäkra medicinska åldersbedömingar
  • den oklara gymnasielagen
  • oacceptabla väntetider

Nu höjs följaktligen allt fler kritiska röster och krav på amnesti, senast i Aftonbladets ledare den 11 februari 2020, signerad Lotta Ilona Häyrynen.

En amnesti är tänkbar, menar Häyrynen, men då endast för de som redan omfattas av NGL. Denna kompromiss vore djupt olycklig anser vi, grundare av den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige – amnesti för de ensamkommande".

Med tanke på att NGL var djupt orättvis och ogenomtänkt redan från början, skulle en stor grupp ungdomar som i dag lever som papperslösa återigen förbises. Det handlar om slumpartade faktorer, som att ha anlänt till Sverige en dag försent, eller att inte ha väntat tillräckligt länge på sitt avslagsbeslut.

I interpellationsdebatten mellan Arin Karapet (M) och migrationsminister Morgan Johansson (S) hördes inte ett ord om Sveriges upp- och nedvända befolkningspyramid, vår åldrande befolkning, arbetskraftsbrist och vikande skatteunderlag.

Inte ett ord om att inlåsningen i Migrationsverkets flyktingförvar kostar över 4 000 skattekronor per person och dygn, och att väntetiderna för utvisning handlar om månader.

I debatten hördes inte heller ett ord om att Afghanistan, dit många ska "avlägsnas", är ett av världens bevisligen farligaste länder. De pågående tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan strider mot rekommendationer från snart sagt varje stor människorättsorganisation, som FN, Röda Korset, Rädda Barnen och Amnesty International.

Eftersom knappast någon människa frivilligt "återvänder" till kriget i Afghanistan, återstår utvisning med tvång, till en kostnad av över 60 000 skattekronor per person och tvångsresa.

Men problemen slutar inte här. Utifrån normal effektivitet skulle det ta åratal att tvinga ut samtliga ungdomar från Sverige. Så var gör vi av dem under tiden?

Arin Karapet varnade i interpellationsdebatten med migrationsminister Morgan Johansson mycket riktigt för svartarbete, exploatering och social utsatthet. Och sedan händer det oväntade. I en påföljande interpellationsdebatt om amnesti, undslipper sig till och med Arin Karapet plötsligt att det hade varit mer ärligt om regeringen förordat amnesti för den aktuella gruppen.

Här instämmer vi helt med Arin Karapets uppfattning. Hittills har ett hundratal företag och organisationer runt om i Sverige, ställt sig bakom den nationella kampanjen "Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande".

Vårt krav är lika enkelt som självklart. Nu är det nog! Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.


Örjan Carlbring, Östersund
Ellie Cijvat, Växjö
Kia Edvardsson, Karlshamn
EvaMärta Granqvist, Hörby
Mats Klockljung, Arvidsjaur
Joel Larsson, Östersund
Marit Törnqvist, Ödeshög
Grundare av den nationella kampanjen Håll ihop Sverige - Flyktingamnesti för de ensamkommande


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.