Utbildning i svenska ska erbjudas anställda

Replik från S i Uppsala om bristande språkkunskaper bland andställda inom äldreomsorgen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-05-20 | Publicerad 2020-04-20

Problemet är inte, som SD antyder, att invandrare arbetar inom äldreomsorgen, utan att de inte får tillräckligt bra svenskundervisning, skriver Caroline Hoffstedt, kommunalråd och äldrenämndens ordförande i Uppsala kommun (S).

REPLIK. SD kritiserar Uppsala kommun för att personal i äldreomsorgen inte kan tillräckligt bra svenska. I grunden håller jag med: som anställd måste man ha goda kunskaper i det svenska språket för att göra ett bra jobb inom äldreomsorgen. Så är det inte alltid i dag.

Men problemet är inte, som SD antyder, att invandrare arbetar inom äldreomsorgen, utan att de inte får tillräckligt bra svenskundervisning.

Kommunals rapport som hänvisas till sätter fingret på något viktigt. Det ska vara självklart att alla som jobbar inom äldreomsorgen har tillräckligt goda svenskkunskaper för att göra sig förstådda och förstå den äldres behov. Därför är det bra att regeringen nu har infört språkplikt och utbildningsplikt för nyanlända så att fler lär sig det svenska språket.

I Uppsala kommun stärker vi i Mittenstyret (S, L, MP) svenska för invandrare (SFI) – medan SD gör tvärtom och skär ned på undervisningen med 40 miljoner i sitt budgetförslag. Hur ska vård- och omsorgsanställdas kunskaper i svenska bli bättre av att skära ned på SFI:n?

I Mittenstyret vill vi se till att språkundervisning blir obligatorisk för all personal inom äldreomsorgen med otillräckliga svenskkunskaper. Det gör vi genom att låta utreda inrättandet av en särskild SFI-utbildning för anställda inom äldreomsorgen som behöver förbättra sina svenskkunskaper och särskilt med fokus på viktiga ord och uttryck som används i vårdyrket.

Vi utbildar även så kallade språkstödjare och språkombud som har till uppdrag att stödja sina kollegor i det svenska språket och utveckla språkkunskaperna på jobbet. Det är ett viktigt komplement för att språkutvecklingen ska ske dagligen och för att snabbt kunna åtgärda språkbrister som upptäcks i verksamheten.

Äldreomsorgen är ingen integrationsåtgärd. Det viktigaste för oss är att kunna erbjuda en trygg vård och omsorg med bästa kvalitet för alla de äldre som slitit ett helt yrkesliv. För att klara uppdraget krävs mer utbildad personal med goda svenskkunskaper, oavsett etnisk bakgrund.


Caroline Hoffstedt, kommunalråd och äldrenämndens ordförande i Uppsala kommun (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här