Hur bygger vi 500 000 bostäder utan cement?

Replik från Byggföretagen om S-förslaget om ny bostadssatsning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-11-02

S löfte kräver en byggtakt på mer än 60 000 bostäder per år. Det är en ambitiös satsning som bygg- och anläggningsbranschen gärna bidrar till. Men allt bostadsbyggande kräver först och främst en pålitlig råvaruförsörjning. Replik från Tanja Rasmusson, Byggföretagen.

REPLIK. Socialdemokraterna vill bygga bort segregationen. Inför helgens partikongress slår partistyrelsen på stora trumman och lovar en halv miljon nya bostäder till 2030.

Löftet kräver en hög och jämn byggtakt på mer än 60 000 bostäder per år. Det är en ambitiös satsning som bygg- och anläggningsbranschen gärna bidrar till.

Målsättningen är inte omöjlig om till exempel mer byggbar mark blir tillgänglig och förstagångsköpare får möjlighet att köpa bostäder genom höjt bolånetak och avskaffat amorteringskrav.

Men allt bostadsbyggande kräver först och främst en pålitlig råvaruförsörjning.  

I helgen gick Cementas tillstånd för kalkbrytning i SliteGotland ut. Cementkrisen gör att hela bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig.

Om inte regeringen tar beslut om att förlänga Cementas tillstånd blir det cementbrist redan i mitten av november.

Enligt Byggföretagen är det i dagsläget meningslöst att över huvud taget göra en prognos för bostadsbyggandet längre fram än årsskiftet.

Vår konsekvensanalys visar på ett investeringsbortfall på över 20 miljarder kronor i månaden till följd av ett produktionsstopp i Slite. Tre av fyra nya bostäder kommer inte kunna byggstartas veckorna efter att cementleveranserna upphört.

Vad vill Socialdemokraterna med råvaruförsörjningen?

Bygg- och anläggningsbranschen vill ha miljökrav som går att följa upp. Vi står bakom riksdagens beslut att Sverige ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045.

Men cementkrisen visar att förutsebarheten i tillståndsprocesserna behöver öka.

En genomtänkt industristrategi baseras inte på tillfälliga lagändringar och andra former av politiska brandkårsutryckningar.

Vi ser med förvåning på hur Socialdemokraterna lovar 500 000 nya bostäder, när våra medlemsföretag undrar hur pågående projekt ska kunna avslutas. Det var inte ett sådant förhållningssätt till näringslivets villkor som en gång byggde miljonprogrammet.


Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.