Ställ dem mot väggen om vår sjukpenning

Solrosupproret: Inte en enda riksdagsledamot ska komma undan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-01-30

Låt inte en enda en av riksdagsledamöterna komma undan ansvaret för en fungerande sjukförsäkring, skriver Lisbeth Forsberg, Solrosuppropet.

DEBATT. Snart presenteras en utredning om sjukpenningen. Där kommer det finnas förslag om hur man ska mjuka upp de administrativa tidsgränserna i sjukförsäkringen. Det gäller den gräns som finns vid dag 180 då man inte längre enbart ska  bedömas mot arbete hos sin arbetsgivare utan mot hela arbetsmarknaden.

I utredningen föreslås att man även efter dag 180 ska fortsätta att bedömas mot sin arbetsgivare om det är troligt att man kommer att kunna gå tillbaka till sitt arbete. Om det är "hög grad av sannolikhet" för återgång i arbete hos arbetsgivaren efter dag 365, ska även då prövningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete skjutas upp. Dock längst till dag 730.

Det är flera utredningar och förslag på gång nu. Det föreslås att man ska göra ny lagstiftning för att få till en sjukförsäkring som är värd att kallas trygg och säker.

Ett förslag är att när man börjar närma sig pensionsåldern ska inte samma krav ställas på omskolning/omställning för att komma i arbete utan det ska tas hänsyn till individuella förhållanden.

Som det står nu i socialförsäkringsbalken får inte hänsyn tas till arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. En omskrivning av den lagtexten är nödvändig och även Försäkringskassan självt är av den åsikten och har i ett brev till regeringen påpekat detta.


Annan lagändring som kan komma att föreslås är sådana där det kommit domar i enskilda fall där rätten funnit att den överklagande haft rätt till ersättning. Det kan gälla de så kallade "objektiva fynd" som krävts när någon sökt ersättning vid psykisk sjukdom.

Där har rätten fastslagit att större hänsyn ska tas till den sjukes egna beskrivning och symtom, att kräva objektiva fynd vid psykisk sjukdom är bara ett sätt att neka. Typ som att bara oskyldiga häxor sjunker.

Det finns domar som påmint om att endast den som "helt klart" har arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden ska nekas sjukpenning och vad som ska vara ett "normalt förekommande arbete" måste vara verklighetsförankrat.


Vi i Solrosuppropet hade den 24 januari ett möte med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi där bland annat dessa saker togs upp, men vi pratade även om de hinder som finns för att dessa lagändringar ska bli verklighet.

Det är i riksdagen det bestäms, det är där riksdagsledamöterna trycker på röd, grön eller gul knapp när röstningarna sker. Det är inte regeringens ensamma ansvar, inte heller socialförsäkringsministerns ensamma ansvar – det är hela riksdagens ansvar och jag vill att vi utkräver det nu.

Den riksdagsman som inte vill ställa sig bakom de lagförslag som presenteras ska tala om det och motivera det.


Vi som debatterar sjukförsäkringen har flera gånger sett att människor blivit hoppfulla och trott att en förbättring är på väg – för att sedan bli besvikna. De få förbättringar som gjorts har varit små och inte förändrat situationen nämnvärt.

Dessa människor applåderar inte, de är urless och luttrade, de har armarna i kors över bröstet tills förändringarna kommit. Så låt oss nu se att det läggs lagförslag, att de röstas igenom och att de träder i kraft. Uppmuntra och stöd den politiker som verkar för en bättre sjukförsäkring och kräv svar om varför från den som inte gör det.

Sedan har naturligtvis regering och socialförsäkringsministern ett särskilt ansvar när det kommer till att tillsätta utredningar och att utforma lagförslag som gäller sjukförsäkringen.

Och det är dessa lagförslag som måste läggas skyndsamt, mycket av utredningarna är redan tillsatta av föregående socialförsäkringsminister Annika Strandhäll så mycket arbete är redan gjort. Ge oss en anledning att sluta ha armarna i kors och ge oss istället anledning att applådera.

Så ta reda på vilken riksdagsledamot som företräder just dig, ta kontakt och försök att påverka. Låt inte en enda en av riksdagsledamöterna komma undan ansvaret för en fungerande sjukförsäkring.


Lisbeth Forsberg, Solrosuppropet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.