Stoppa vräkningarna av drabbade i förorten

Debattörerna: Vi kräver tre hyresfria månader i coronapandemin

I de bostadsområden där vi själva bor, träffar vi dagligen människor som blivit av med sin inkomst, och som nu är allvarligt oroade för de utgifter som kommer i månadsskiftet. Hemlöshet, utsatthet, fattigdom och allmän misär kommer slå hårt mot samhället om vi inte agerar, skriver Flagga gult-kampanjen.

DEBATT. Flagga gult-kampanjen startade den 6 april i Husby, med anledning av covid-19 utbrottet.

Socialt center Husby hade gått ut med affischer i området, och fick direkt massa samtal från människor som förlorat sina jobb, blivit sjuka eller fått ökade ekonomiska utgifter till följ av pandemin, och därmed svårt att betala hyran. Nätverket Ort till ort startade Flagga gult-kampanjen eftersom många Husbybor hörde av sig och berättade om sin hårt drabbade situation och svårighet att betala hyran.

Vi är nu inne i andra månaden av kampanjen. Många fler hyresrättsinnehavare har hört av sig, oron stiger och fler orter där boende brottas med samma problem, har hängt på kampanjen.

I tider av corona är det egna hemmet centralt för att kunna följa Folkhälsomyndighetens restriktioner, och därmed skydda sig själv och andra från smittspridning. Trots att Kronofogden redan i mars varnade för att vräkningarna kan komma att öka som en följd av den pågående pandemin, har regeringen ännu inte mött upp hyrerättsinnehavarens mycket utsatta situation med något konkret stöd.

I de bostadsområden där vi själva bor, träffar vi dagligen människor som blivit av med sin inkomst, och som nu är allvarligt oroade för de utgifter som kommer i månadsskiftet.

Vi träffar hyresrättsinnehavare som tagit lån av vänner och familj för att kunna betala den senaste hyran. Samtidigt är det inte hållbart med personliga lån förstås, det skjuter bara upp den katastrof som en vräkning skulle innebära.

Hyresrättsinnehavare som förlorat sin inkomst till följd av egen eller en närståendes sjukdom, eller för att jobbet helt enkelt försvunnit, eller för dem som stod utan arbete redan innan krisen och nu har kraftigt minskade möjligheter att bli anställda, ska inte tvingas bort från sina hem. 

Vräkningarna har visserligen tillfälligt minskat eftersom ett flertal fastighetsbolag, liksom även socialtjänsten, just nu gör offensiva insatser för att slippa skicka hyresavier till inkasso. Fastän vi träffar hyresrättsinnehavare som redan fått inkassobrev så träffar vi oftast hyresrättsinnehavare som avtalat med sin hyresvärd om att få skjuta upp betalningen en eller ett par månader.

Men liksom Kronofogden, så vill vi hävda att detta inte är en långsiktigt hållbar lösning. Tillslut kommer fastighetsägarna vilja ha in hyrorna.

Stressnivån bland dem vi möter är hög, för hur ska en kunna betala av om en inte har någon inkomst? Att skuldbördan ökar, förvärrar situationen, en uppskjuten hyra ökar risken för skuldsatthet och garanterar inte att hyresrättsinnehavaren kan betala fortsättningsvis.

För ett par veckor sedan blev vi till exempel uppsökta av två barnfamiljer i Husby, boende från två olika bostadsbolag som beskrev sin situation med obetalda hyresavier. Mars hade de klarat. April åkte till inkasso. Maj likaså. Juni är fortfarande obetald.

Hur många fler barnfamiljer förväntas få inkassobrev? Detta är ett samhällsproblem som behöver såväl akuta insatser som långsiktiga lösningar. Flagga gult har två omedelbara krav på konkreta åtgärder från regeringen och bostadsbolagen, för att ge stöd till de drabbade hyresrättsinnehavare under covid-19-pandemin:

  • Tre hyresfria månader för de drabbade
  • Stoppa alla vräkningar

Om inte regeringen och bostadsbolagen kan ordna så att människor kan bo kvar och samtidigt kan behålla sin ekonomi intakt så kommer vi förutom de personliga tragedier en vräkning innebär, att på lång sikt möta ett förödande samhällsproblem.

Hemlöshet, utsatthet, fattigdom och allmän misär kommer slå hårt mot samhället, med risk för konsekvenser som ökad brottslighet och polisiär närvaro.

Sverige har nu med regeringens prioriteringar under krisen tydligt tagit riktning mot ett företagssamhälle där vi ger kapital från medborgares skattebidrag till välfinansierade företag.

Den anställde arbetaren, inte sällan timanställd under osäkra former, betalar för pandemin i stället för att få det samhällsskydd den så desperat är i behov utav.


Flagga gult

Ilhan Kellecioglu, Husby, Stockholm
Alva Nissen, Skärholmen, Stockholm
Nils Jönsson, Sundbyberg, Stockholm
Andreas Krummel, Gränby, Uppsala
Erik Kalantar, Uppsala, Gottsunda


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.