Varför stöder du inte våra förslag, Löfven?

Liberalerna: För någon månad sedan var det er migrationspolitik också

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-05-03

Det finns nu en möjlighet för S att konstruktivt och sakligt diskutera de förslag Liberalerna fört fram. Jag hoppas att Stefan Löfven är beredd att göra det. Förslagen var ju nästan helt och hållet även Socialdemokraternas fram tills för någon månad sedan, skriver Fredrik Malm.

DEBATT. Sverige har ett enormt behov av rimliga och rättssäkra regelverk för migrationen. Under en rad år har vi haft tillfälliga lagar och märkliga undantag som skapat problem för både myndigheter och asylsökande.

Och fram till flyktingkrisen 2015 hade vi regelverk som var avsevärt mer generösa än i andra länder i norra Europa, vilket skapade ett extra stort söktryck just mot Sverige.

Migrationspolitiken bör bygga på ett antal principer, som måste vara tydliga i lagstiftning och konsekvent följas av myndigheter och domstolar.

Om en person har behov av skydd i Sverige ska personen beviljas asyl. Om en person har ett jobb med rimlig lön och anständiga villkor ska personen ges arbetstillstånd. Men om du får avslag på din asylansökan och inte heller kan beviljas arbetstillstånd så kommer du behöva återvända.

För att motverka trångboddhet, hårda klassklyftor och fattigdom så är det rimligt att man har ordnat bostad och jobb för att kunna ta ansvar för att flera familjemedlemmar kommer som anhöriginvandrare. Därtill kan det finnas undantagsfall där personer kan få stanna av synnerliga skäl, till exempel vid svår sjukdom.

En lagstiftning som följer dessa principer ligger i linje med vad som gäller i de flesta andra länder i Europa, och det är en lagstiftning som skulle få stöd hos den bredare allmänheten.

Dessa utgångspunkter hade också majoritet i Sveriges riksdag. Men till följd av att Socialdemokraterna nyligen frångått dessa utgångspunkter, som fanns i den migrationspolitiska kommitténs betänkande, så ligger nu helt andra förslag på bordet som är betydligt mer generösa.

Dessa förslag ska riksdagen under maj ta ställning till och de innebär att stora grupper personer som varken har skyddsbehov enligt våra myndigheter och domstolar, och som inte heller kan beviljas arbetstillstånd, ska stanna kvar i landet alla fall.

Från Liberalernas sida avvisar vi sådana förslag. Vi menar att Sverige måste fokusera på att klara integrationen för dem som har beviljats uppehållstillstånd i landet.

Det handlar ofta om personer med trauman från krig, tortyr och förföljelser. Det är en stor utmaning att ge dem trygghet och en bra framtid i vårt land.

Vi kan då inte fokusera på stora grupper personer som har fått avslag på sina asylansökningar. Det är ett åtagande vårt land i dag inte har kapacitet att klara på ett bra sätt. Det tränger undan resurser och kraft som vi måste lägga på dem som har fått bifall på sina asylansökningar. Jag är övertygad om att de allra flesta förstår att denna prioritering är nödvändig.

De förslag Liberalerna lade fram i vår riksdagsmotion i höstas följer de förslag som lades fram i den migrationspolitiska kommitténs betänkande i augusti förra året.

På sju av dessa förslag har nu Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna anslutit sig. Jag välkomnar att dessa tre partier nu vill rösta på Liberalernas förslag.

Men vad jag inte förstår är varför Socialdemokraterna inte vill göra det. I den migrationspolitiska kommittén stod Socialdemokraterna bakom sex av de sju förslagen. Det är minst sagt märkligt att Stefan Löfven inte orkat att fortsätta stå upp för dessa förslag.

Riksdagen kommer nu i maj att behandla regeringens proposition och Liberalernas motion. Regeringens förslag innebär att Sverige återigen ska föra en mer generös invandringspolitik, medan Liberalernas motion innebär att vi först ska prioritera dem som har fått bifall på sina asylansökningar.

Tack vare att M, KD och SD har anslutit sig till sju av Liberalernas förslag så finns två tydliga alternativ.

Det finns nu en möjlighet för Socialdemokraterna att konstruktivt och sakligt diskutera de förslag Liberalerna fört fram. Jag hoppas att Stefan Löfven är beredd att göra det. Förslagen var ju nästan helt och hållet även Socialdemokraternas fram tills för någon månad sedan.

Sverige behöver en bred förankrad migrationspolitik som är rimlig, rättssäker och värnar asylrätten. Kan vi enas om detta vore det ett stort steg framåt.


Fredrik Malm, riksdagsledamot, migrationspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.