Privata försäkringar garant för välfärden

Replik från Svensk Försäkring om sjukvårdsförsäkringarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2019-05-02 | Publicerad 2019-04-29

Sjukvårdsförsäkringen är den hälsococktail som samhället behöver för att kunna bibehålla den skattefinansierade välfärden på dagens nivå, skriver Eva Erlandsson.

DEBATT. I dag har 650 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det ser LO som en giftcocktail som hotar välfärden när det är precis tvärtom.

LO menar vidare att försäkringen är för män med höga inkomster och lång utbildning. Ingenting kunde vara mer fel. Det visar den statistik om sjukvårdsförsäkringen som finns tillgänglig för alla.

Sjukvårdsförsäkringen är vanligast inom branscher som byggnation, anläggning, detaljhandel och tillverkningsindustrin. Den är också vanlig inom finansiella och juridiska tjänster.

Försäkringen är mindre vanlig inom den offentliga sektorn där många kvinnor arbetar. Fler än hälften av de försäkrade har en inkomst under 37 000 kronor per månad.

Det finns i dag ett brett folkligt stöd för en offentligt finansierad välfärd i Sverige. Kvaliteten på vården håller hög klass. Problemen ligger i en låg tillgänglighet.

Vårdgarantin inom den offentligfinansierade vården ger rätt till besök hos specialist inom 90 dagar. Detta uppfylls för 80 procent av patienterna. När det kommer till operation eller annan åtgärd uppfylls det för endast 68 procent inom tidsgränsen 90 dagar.

Det vanligaste är att arbetsgivare med 2–30 anställda köper sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda som en del i arbetsmiljöarbetet.

Att personalen är frisk och snabbt kan återgå i arbete efter sjukdom ger både arbetsgivare och deras anställda en ökad trygghet. Med en sjukvårdsförsäkring är den försäkrade garanterad besök hos specialist inom omkring 7 dagar och operation inom 20 dagar efter det att operationen har godkänts av läkare.

Sjukvårdsförsäkringarna står i dag för 1 procent av kostnaderna för vård i Sverige. Försäkringarna avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp, bidrar till att hålla privat verksamhet igång och sjukfrånvaron i samhället nere.

Sjukvårdsförsäkringen är den hälsococktail som samhället behöver för att kunna bibehålla den skattefinansierade välfärden på dagens nivå och ge medborgarna den vård de behöver.


Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här