ÅSIKT

Ett glas vin gör inte det trevliga trevligare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Systembolagets vd: Vi borde reflektera mer över den starka alkoholnormen

Alkoholnormen är stark, och drabbar ofta kvinnor. Var tredje svensk kvinna har när man tackat nej till alkohol fått frågan om hon är gravid. Det visar en undersökning som TNS Sifo tagit fram på uppdrag av oss på Systembolaget.

Svenska folkets syn på alkoholkonsumtion förändras, långsamt men säkert. Den positiva nyheten är att vi har en mindre tillåtande syn på berusningsdrickande i dag än tidigare. Tyvärr har trenden i synen på vardagsdrickandet varit den motsatta. Vi har en mer liberal attityd till vardaglig alkoholkonsumtion i dag, vilket riskerar leda till att fler svenskar utvecklar ett beroende, trots att man själv upplever konsumtionen som måttlig.

En annan nackdel med den liberalare synen på vardagsdrickande är att alkoholen riskerar normaliseras i allt fler sociala sammanhang. På arbetsplatser i vissa branscher är det redan i dag nästan standard att man firar framgångar med alkohol. Istället för fredagsfika bjuder arbetsgivaren på afterwork med öl eller vin. På konferenser och resor förutsätts att en trevlig middag kompletteras med vin. Mingel, branschmässor, julfester – ja, listan kan göras lång.

Som chef och ledare i ett stort statligt företag – vars samhällsuppdrag dessutom är att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt, men inte driva försäljning – reflekterar jag mycket över dessa frågor. På våra utbildningar serveras ingen alkohol. Vid både intern och extern representation bjuds sällan och måttligt. Visst kan vi bjuda på ett glas vin i vissa sammanhang, men alkoholen får aldrig bli norm. Vid planering av event och evenemang kan det vara värt att fundera en extra gång – varför förutsätts det i så många sociala sammanhang att det trevliga blir mindre trevligt utan alkoholen?

Själv har jag nyligen fått en ögonöppnare om hur stark alkoholnormen faktiskt är. Många kvinnor jag möter i näringslivet berättar för mig att de inte vågar tacka nej till alkohol i jobbrelaterade sociala sammanhang, eftersom de då genast får svara på frågor om en eventuell graviditet.

Men det räcker inte att uppleva – man vill ju veta! Vi på Systembolaget har därför bett TNS Sifo fråga svenska kvinnor om detta. Resultatet är nedslående. Var tredje svensk kvinna har vid ett eller flera tillfällen fått frågan om hon är med barn när man avböjt alkohol. Det blir inte mer närgånget än så. Att så många kvinnor fått en sådan fråga visar tydligt hur stark alkoholnormen är.

Normaliserat vardagsdrickande, alkohol för att fira framgångar på arbetsplatsen, och kvinnor som inte vågar tacka nej till alkohol för att de då får närgångna frågor om ett stundande föräldraskap. Kombinationen är olycklig.

Magdalena Gerger

ARTIKELN HANDLAR OM