Inför civilplikt igen – så vi kan skydda landet

Liberalerna: En viktig del i att skapa ett robust samhälle

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-01-14

För Liberalerna är det välkommet att fler partier inser behovet att rusta upp försvaret, nu måste upprustningen fortsätta för att möta en ny och oförutsägbar verklighet. Mycket högre anslag behöver tillföras även efter den kommande försvarsperioden, skriver Nyamko Sabuni och Allan Widman (L).

DEBATT. Säkerhetsläget är det mörkaste på flera årtionden och därför är upprustningen av Försvarsmakten både nödvändig och grundläggande. Men det är inte tillräckligt för att kunna försvara vår frihet och framtid. Nu måste resurser läggas på att bygga upp det civila försvaret.

Genom att återinföra den nu vilande civilplikten kan Sverige bättre stå rustat vid krig och katastrofer. Det är en viktig del i att skapa ett robust samhälle som trots svåra påfrestningar klarar av att upprätthålla livsmedelsförsörjning, räddningstjänst, sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner.

I det civila försvaret är varje medborgare viktig och allas kunskaper, förmågor och insatser behövs för skydda vårt land och demokrati. Civilplikt är ett sätt att öka den nationella sammanhållningen och folkförankring som är avgörande för landets motståndskraft.

Statens viktigaste kärnuppgift är medborgarnas trygghet och säkerhet. Ändå saknas det en helhetssyn på säkerheten i Sverige. Det gäller alltifrån svåra problem med brottslighet och parallellsamhällen, till att politiker under lång tid rustat ned försvarsmaktens förmåga, samt genomfört en migrationspolitik med bristande kontroll på vilka som befinner sig i Sverige.

Vi behöver ett större helhetsgrepp på det säkerhetspolitiska läget i Sverige. De demokratiska intuitionerna måste ta tillbaka kontrollen för att kunna stå emot hot från fientliga regimer såväl som antidemokratiska och brottsliga krafter inom våra gränser.

Liberalernas landsmöte beslutade i november att verka för att Sverige får ett nationellt säkerhetsråd, ett centralt placerat organ i Regeringskansliet med uppgift att se till att Sverige inte bara ska reagera på redan uppkomna kriser utan agera adekvat innan krisen uppstår och därmed avvärja den.

Den nationella säkerheten ändrar karaktär med åren och kraven ökar på att kunna freda sig mot informationsintrång, nya former av krigsföring och påverkansoperationer samt att utveckla hela samhällets motståndskraft.

Liberalerna har under många år krävt en upprustning av det nationella försvaret. Vi har lyckats få fler partier med oss och drivit igenom att resurserna till försvaret ökar kraftigt.

Satsningen skapar förutsättningar till ett uthålligt försvar av vårt land. Det innebär stärkning av samtliga stridskrafter, men med betoning på armén som skapar både djup och uthållighet i vårt försvar och därmed är kraftigt krigsavhållande.

För Liberalerna är det välkommet att fler partier inser behovet att rusta upp försvaret, nu måste upprustningen fortsätta uthålligt och strategiskt för att möta en ny och oförutsägbar verklighet.

Liberalerna drar därför slutsatsen att mycket högre anslag behöver tillföras även efter den kommande försvarsperioden. Målet är att försvarsanslagen inom tio år ska uppgå till minst 2 procent av BNP. Parallellt med våra förslag om en förstärkt militär kapacitet, ökad samverkan inom EU och ansökan om Natomedlemskap, är det nödvändigt att civilförsvaret stärks.

Därför vill Liberalerna bredda totalförsvarsplikten och införa en civil plikt. Hotbilden mot Sverige ser annorlunda ut i dag än när civilplikten avskaffades 2008. Hoten kräver resurser som är bredare än enbart militära.

Sverige utsätts ständigt för cyberattacker riktade mot samhällskritiska IT-system. Och desinformation, för att påverka svensk opinion med falska nyheter, är numera vardagsmat. Parallellt har klimatförändringar bidragit till att Sverige behöver en högre beredskap för att kunna hantera naturkatastrofer.

Ett konkret exempel på hur civila försvaret kan göra nytta är skogsbränderna 2018. Genom att dra nytta av stöd från militären, andra EU-länder, kommuner, hemvärnet, frivilligorganisationer lyckades vi genom civilförsvaret bromsa framfarten av bränderna.

Civilplikten är, till skillnad från värnplikten, vilande i dag. Den politiska viljan för att återinföra civilplikten saknas för närvarande.. Från vänster lyfts ofta civilplikt som ett modernt alternativ, men då är oftast ambitionen att det ska ske på bekostnad av militär värnplikt.

Liberalerna vill införa civilplikten för att stärka civilförsvaret samt öka den enskildes frihet. Vi behöver inkludera funktioner som räddningsman, banverksreparatör, kraft- och ställverksoperatör i civilplikten. Utan vapenfria, civila alternativ blir det även svårt att upprätthålla den militära plikten.

Försvarsberedningen konstaterar 2017: ”Grunden för totalförsvaret utgörs ytterst av Sveriges befolkning. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett trovärdigt totalförsvar.” Vi håller med. Men det räcker inte med vackra ord för att skydda vår demokrati, det krävs handling och att man tillför resurser på riktigt.

Mycket talar för att vi går en säkerhetspolitiskt mörk tid till mötes. Den ryska regimen under president Vladimir Putin utgör ett allt större hot mot Europa, såväl militärt som genom försöken att splittra EU-länderna med desinformation och cyberkrigföring. Runt om i världen dyker nya populister och extremister upp i politisk maktställning. Öppenheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna hotas från allt fler håll.

Nu krävs en helt ny helhetssyn på säkerhet där vi värnar tryggheten vid våra gränser såväl som inom våra samhällen. Sverige måste höja kunskapen och det folkliga engagemanget för landets säkerhet.

Vi behöver en ökad känsla av samhörighet och vilja att ställa upp för vårt gemensamma samhälle, oavsett var man kommer ifrån eller ens sociala omständigheter. Tillsammans kan vi värna vår frihet och vår framtid.


Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Allan Widman, försvarspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.