Nya moderaterna om 1 maj

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-05-01

Per Schlingmann, partisekreterare (m): Arbete, lägre skatter och bra skolor är våra plakat

Idag hyllar vi arbetet – detta fundament som håller upp vårt samhälle. Arbete är grunden för vårt välstånd och gör det möjligt för oss att ha en välfärd av hög kvalitet tillgänglig för alla. Arbete är viktigt också för den enskilde eftersom det gör att vi som människor kan stå på egna ben, påverka vår framtid och vara del av den viktiga arbetsgemenskapen.

Det är bra att vi ägnar en dag åt detta och det är bra att människor ställer krav, inte minst på att fler ska ges tillgång till arbetslivet. Visst har första maj historiska band till socialdemokratin. Men det är också en dag som brett uppmärksammar jobb, trygghet och rättvisa. Det är viktiga begrepp för oss moderater.

Vi är det parti som på 2000-talet bäst värnar dessa svenska värderingar som socialdemokratin en gång lyckades göra till sina men sedan övergav. Medan socialdemokraterna förlorat sig i ett bidragstänkande är det idag vi som står för arbetslinjen och ser värdet i en arbetsmarknad med trygga jobb där många får delta. Vi är det moderna arbetarpartiet.

Jag vill att Sverige ska vara ett föregångsland. Vi ska i vår globaliserade värld visa att det går att återupprätta full sysselsättning och därigenom göra det möjligt att klara finansieringen av välfärden i framtiden. I Sverige ska alla få en bra start i livet och det ska finnas hjälp att få när man behöver det.

Första maj är en dag då människor samlas för att manifestera och ställa krav på den framtida utvecklingen i Sverige. För oss är tre krav särskilt viktiga.

Det första handlar om att återupprätta full sysselsättning i Sverige. Det är inte detsamma som att gömma undan människor i åtgärdsprogram. Full sysselsättning innebär tvärtom att alla som kan arbeta och bidra också ska göra det. Full sysselsättning innebär att se och bejaka den förmåga människor har, inte att se deras oförmåga och gömma undan dem i statistiken.

En viktig del i detta arbete är att skapa större trygghet på arbetsmarknaden. Trygghet har traditionellt handlat om att känna sig säker på det jobb man har. Och visst är det en viktig del av tryggheten. Men på dagens arbetsmarknad handlar trygghet allt mer om att känna sig trygg att kunna få ett nytt jobb och stöd i omställningen mellan arbeten. För det krävs en politik där jobben växer till, men också ett utbildningssystem som sätter kunskap och färdigheter i centrum.

Det andra kravet handlar om att göra Sverige till ett skatteparadis för låginkomsttagare. Det ska helt enkelt löna sig att arbeta för vanliga löntagare. Internationalens fjärde vers sätter fingret på detta; ”vi under skatter digna ner”. Inte oväntat brukar denna vers inte sjungas denna dag.

För vänstern verkar det vara tabu att tala om skattelättnader för vanligt folk. För oss är det tvärtom otroligt viktigt. Av de skattelättnader som hittills genomförts går tre fjärdedelar till låg- och medelinkomsttagare. För en gymnasielärare eller sjuksköterska innebär det en inkomstförstärkning varje månad på drygt tusen kronor. Vi vill gå vidare. Till hösten har vi aviserat ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Om ekonomin tillåter vill jag gärna se ytterligare lättnader för låg- och medelinkomsttagare framöver.

Det är märkligt att vi från arbetarrörelsen aldrig hört slagord om lägre skatter för vanliga löntagare. Nu finns det ett modernt arbetarparti som driver detta!

Mitt tredje krav är en skola där ingen elev faller igenom. Inte minst de elever som inte är från en studievan hemmiljö är beroende av en bra skola som ger alla en chans. Det är centralt för att dagens unga – oavsett bakgrund – ska ges förutsättningar på framtidens arbetsmarknad.

Skolans viktigaste uppgift är att lära ut kunskap. Vi måste bli bättre på att tidigt hitta de elever med störst svårigheter och sätta in resurser direkt. Det förutsätter såväl tidiga kunskapskontroller som kunniga lärare och individanpassat stöd. Jag är övertygad om att vi kommer att behöva lägga mer resurser på skolan i framtiden.

Det här är de tre krav jag skulle skriva på mitt plakat. Tre krav där utvecklingen går åt rätt håll, men där mer behöver göras. Vad det kommer att stå på Mona Sahlins vet jag inte. Men med hennes politik borde det stå tre stycken nej. Nej till en jobbpolitik som redan har lett till minskat utanförskap. Nej till lägre skatter för vanliga löntagare. Nej till en skola som sätter kunskap i centrum.

Där finns de stora skillnaderna mellan det gamla och det nya arbetarpartiet.

Dagens debattör

Per Schlingmann

37 år, Nacka, Partisekreterare (m)

Ska hålla ett kortare första maj-tal i Nordegrens program i P1.