Vi måste ta rädslan på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-03-10 | Publicerad 2015-03-04

Replik från Lärarförbundet om det flyttade mötet med Vilks

Sunde Kolmisoppi säger sig vara trött på att hot och rädsla ska få styra. Det är vi också. Men situationen kring bokningarna av Folkets hus lokaler i Göteborg är mer komplex än enbart frågan om yttrandefrihet. Principen om mötesfrihet är högst närvarande i den aktuella situationen.

Lärarförbundet värnar både yttrandefrihet och mötesfrihet och när några av våra medlemmar uttryckte en rädsla ville vi bidra till att hitta en lösning så båda arrangemangen kunde genomföras. Utan att värdera våra medlemmars skäl till rädsla och oro och med respekt för båda arrangemangen erbjöd vi oss därför att flytta vårt eget årsmöte. Hur Folkets hus valde att agera kan de endast själva svara på. Dock skriver TT att Folkets hus i samråd med Ung pirat valde att flytta mötet till fredagen.

Vi vill aldrig inskränka yttrandefriheten. Vi vill heller inte inskränka mötesfriheten. Men rädsla och oro måste tas på allvar. Skälen till rädsla kan vara många. Att tro att rädsla inte kan vara mångfacetterad är att svika människorna bakom rädslan.

Sunde Komisoppi har rätt i att lärares uppgift är förmedla kunskap och utbilda våra unga så att de blir ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi försökte hitta en pragmatisk medelväg, utan smutskastning. Det tror vi är ett sätt att bidra till tolerans och samförståndslösningar. Det signalerar värden väl värda att värna för såväl barn och ungdomar som för vuxna.

Vår läraretik är tydlig vad det gäller vår demokratiska grundsyn. Det är värden vi aldrig tummar på.

Elisabet Mossberg

Ordförande Lärarförbundet Göteborg

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen