Rädda jobben innan du tar jullov, Andersson

Moderaterna: Nya restriktioner måste följas av nya stödpaket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-12-23

Strax innan jul kom regeringen med nya restriktioner som drabbar inte minst restaurangnäringen och handeln. Men man missade att samtidigt presentera nya stödåtgärder för att rädda jobb i dessa branscher, skriver Elisabeth Svantesson.

DEBATT. Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan kan inte gå på julledighet innan stödpaket finns på plats som räddar jobben i hårt utsatta branscher.

Regeringen har inte bara misslyckats med att dämpa smittspridningen. Man har dessutom misslyckats med att skydda jobben. Trots att Sverige inte stängt ner lika mycket, har arbetslösheten ökat mer i Sverige än i nästan alla EU-länder.

Läget förvärras nu när smittspridningen ökar i ett läge där många företag redan går på knäna. En ökad nedstängning är nödvändig. Men utan ytterligare stöd riskerar det att bli dödsstöten för många av de företagare jag pratat med.

Sverige hade redan innan Coronakrisen en sämre utveckling på arbetsmarknaden än andra länder.

Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till krisen inleddes, utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden sämre än i något annat EU-land.

Det beror på en oförmåga att ta tag i integrationen och på att regeringen i stället för att göra verkningsfulla bidrags- och skattereformer sjösatt en rad misslyckade åtgärder så som traineetjänster och extratjänster.

Utgångsläget var alltså inte bra när Sverige gick in i pandemin. Och nu visar nya data från Eurostat att arbetslösheten ökat med 2 procentenheter sedan Coronakrisen inleddes.

Under den här tiden har bara fyra andra länder i EU haft en sämre utveckling.

Våra grannländer har alltså trots mer omfattande nedstängningar lyckats bättre än Sverige med att rädda jobb och med att hålla nere arbetslösheten i krisen. Både ungdomsarbetslöshet och antalet långtidsarbetslösa slår nu i stället rekord.

Det kan inte ses som annat än ett underbetyg till regeringens krishantering.

Regeringens egna utredare sågar nu finansministerns coronastöd och menar att de vilar på bristfälliga analyser. Expertutredaren menar att förslagen arbetats fram i stuprör, utan en sammanhållen tanke.

Och att resultatet då blivit ”ett lapptäcke av ändringar – med många hål”.

För oss är det tydligt stöden för att rädda jobb inte har varit tillräckligt kraftfulla.

Samtidigt har de varit så snäva att många som behövt dem, inte kunnat ta del av dem. Pengar som avsatts har inte betalats ut.

Efter initiativ från Moderaterna gjordes till slut omställnings- och omsättningsstöden om, kravet på omsättningstapp sänktes, så de ska kunna nå fler företag.

Det är bra. Men för många är det för sent. Och samtidigt dröjer möjligheten till skatteuppskov till februari. Då har ridån redan gått ned för många företag och anställda – med en ännu högre arbetslöshet till följd.

Strax innan jul kom regeringen med nya restriktioner som drabbar inte minst restaurangnäringen och handeln. Men man missade att samtidigt presentera nya stödåtgärder för att rädda jobb i dessa branscher.

Även här brast alltså regeringen och gav inte några besked alls till de som nu i princip får näringsförbud. Det skapar mycket stor osäkerhet och otrygghet hos både företag och anställda.

Dessutom förvärrar det smittspridningen om hårt prövade handlare inte har råd att hålla stängt. 

Högsta prioritet är allt jämt att minska smittspridningen i samhället. Det i sin tur kommer också att ha stor påverkan på jobben.

Moderaterna har nyligen drivit på för att stoppa flygratfik från Storbritannien, att stänga gränsen mot Danmark och för att pandemilagen ska komma på plats redan innan jul.

Tyvärr verkar regeringen fortfarande hoppas på det bästa snarare än att förbereda för det värsta. Svenska folket ska, ytterst med liv och hälsa som insats, men också med sina jobb, kunna förvänta sig bättre av en regering.


Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.