Ska vi fira midsommar utan vår svenska sill?

M: Håller på att ta slut i Östersjön – vi behöver en långsiktig fiskeripolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-06-19

 Sillen och strömmingen håller på att ta slut i Östersjön. Vill vi i framtiden kunna fira midsommar med svensk sill från Östersjön på bordet måste åtgärder vidtas, skriver  Jessica Rosencrantz och Betty Malmberg (M).

DEBATT. Just nu är många av oss mitt uppe i planeringen inför ett något annorlunda midsommarfirande. För de flesta är nog midsommarlunchen med sill ett självklart inslag även i tider av social isolering.

Men sillen och strömmingen håller på att ta slut i Östersjön. Vill vi i framtiden kunna fira midsommar med svensk sill från Östersjön på bordet måste åtgärder vidtas.

Det har länge varit känt att torsken i Östersjön är akut hotad. Ett långsiktigt ohållbart fiske, övergödning och syrefria bottnar, miljögifter och snabbt växande säl- och skarvstammar har lett till ett prekärt läge.

För att garantera torskens överlevnad i Östersjön har EU:s medlemsländer sedan förra sommaren infört ett förbud mot torskfiske som gäller åtminstone året ut. Det är ett beslut som Moderaterna står bakom.

Men det är inte bara torsken som är hotad i Östersjön. Nu kommer rapporter från svenska fiskare om att även sill- och strömmingsbestånden håller på att utarmas.

Det råder stor vetenskaplig osäkerhet om hur mycket sill och strömming som finns i Östersjön. Men småskaliga fiskare meddelar att deras fångster är mycket mindre än tidigare och att stora trålare effektivt fångar upp fisken som samlas i täta koncentrationer under delar av året.

Detta är mycket oroande. Sillen är inte bara en fisk för midsommarlunchen. Det kustnära småskaliga sill- och strömmingsfisket är viktigt för levande samhällen längs med stora delar av Östersjökusten.

Dessutom utgör sillen en viktig föda för torsken. Allt hänger ihop – vi behöver en långsiktig fiskeripolitik för att fortsatt kunna äta fisk från Östersjön i framtiden.

Att ta hand om och vårda vår natur och omgivning till nytta även för kommande generationer är kärnan i den moderata miljöpolitiken, där havs- och vattenpolitik länge varit en viktig del.

Fastän mycket har gjorts för Östersjön, inte minst under Alliansregeringen som bland annat drev igenom den viktiga Östersjöstrategin, är det uppenbart att det inte räcker. Det krävs ytterligare åtgärder både nationellt och inom EU för att rädda såväl sillen som torsken i Östersjön.

Den mesta sillen som säljs i matbutiker kommer förvisso inte från Östersjön i dag på grund av höga gifthalter. Ny forskning visar att dock utvecklingen går åt rätt håll och att halterna numera ofta är under EU:s gränsvärde. Men nu kommer alltså nästa smäll för sillen och strömmingen.

Vill vi i framtiden kunna äta mer svensk sill och strömming från Östersjön till midsommar behöver vi en ny fiskeripolitik. Moderaterna föreslår därför:

  • Att EU antar en ny flerårig förvaltningsplan för Östersjön. Den måste ta större hänsyn till kvoterna för fiske av sill och skarpsill som påverkar torskens förutsättningar att reproducera sig. Detta är rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet ICES som Moderaterna står bakom.
  • Att ICES ges i uppdrag att inhämta nödvändiga data om fiskebeståndens lokala status i Östersjön för skapa ett bättre underlag för beslutsfattarna när fiskekvoterna ska bestämmas.
  • Att det internationella samarbetet mellan länder runt Östersjön i HELCOM förstärks för att minska övergödningen, spridning av gifter och nedsmutsningen i Östersjön.
  • Att beståndsreglerande jakt på säl och skarv ska tillåtas. Säl- och skarvstammarna har vuxit kraftigt och äter upp stora delar av sillbeståndet. Säl åsamkar även stora skador på fiskeredskap, därför behöver också skyddsjakten utvidgas och tillåtas på lekområden under tiden det råder fiskeförbud där.

Det krävs nu gemensamma ansträngningar och en bred palett av åtgärder för att garantera ett friskt Östersjön med både sill, strömming och torsk. Regeringen måste agera på flera plan såväl i Sverige som på EU-nivå för nödåtgärder här och nu, men också för mer långsiktiga åtgärder.

Det här är en fråga där Sverige kan och ska visa vägen. Framtida midsomrar ska kunna firas med svensk sill på bordet. Det borde vara en självklarhet!


Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)
Betty Malmberg, ledamot miljö- och jordbruksutskottet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.