Regeringens politik har drabbat de fattigaste

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2014-03-04

Replik: Hånfullt att blunda för dem som fått det sämre

Jan Ericsson (M) skriver att fattigdomen ej ökar i Alliansens Sverige, utan att vi i stället har en mycket jämn inkomstfördelning.

Trots att rapporter, både svenska och utländska, som tydligt säger att klyftorna ökar.

Ericson gillar inte måttet ”relativ fattigdom”. Fattig i Sverige är den som har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av medianlönen, 2012 låg den på 213 700 kronor. Det blir en månadsinkomst på 10 685 kronor. Det är lågt och man ska också komma ihåg att det är många som har lägre inkomster än så.

Mest upprörande är att den tiondel som har lägst inkomster har sedan 2006 fått se den minska från 82 100 kronor till 78 600 kronor. Sverige är ett rikt land där många fått det bättre och de rikaste har fått det enormt mycket bättre. Att inte erkänna den tiondel som blivit fattigare sen 2006, i kronor räknat och inte relativt, är hånfullt och inte verklighetsbaserat.

Andelen fattiga bland de arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade har tredubblats mellan år 2004 till 2012, vilket är ett resultat av regeringens arbete med att urholka trygghetsförsäkringarna.

Att antalet fattiga minskat beror på att det är mycket svårare att komma in i försäkringarna samtidigt som det gjorts så mycket lättare att åka ur. Andelen som lever långvarigt i dessa grupper borde också uppmärksammas.

Sjuka som inte blir friska, pensionärer, arbetslösa som går från åtgärd till åtgärd.

Ett bra sätt att minska klyftorna är att skapa fler arbeten och se till att de som inte kan arbeta får ersättningar som ger skälig levnadsstandard. Lägsta sjukersättning efter skatt kan ligga så lågt som 5 544 kr/mån efter skatt beroende på var man bor.

Om den politiska viljan finns går klyftorna att minska.

Ericson avslutar med att skriva: ”Alliansen vill fortsätta kampen mot fattigdom och ekonomisk utsatthet”. Är det inte då som första steg bra att inse att och var problemet finns och att de ökar?
 

Välfärdsmanifestationen 2014

Solrosuppropet

Social Aktion

Soppkök Stockholm

Nätverket Krav för ny reform och nytt pensionssystem

Wiwi-Anne Johansson. riksdagsledamot (v)

Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)

Gunvor G Ericsson, riksdagsledamot (mp)