C offrar klimatet och samers rättigheter

Slutreplik från åtta miljöorganisationer om svenskt skogsbruk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-08-13

Centerns påståenden om skogen är vilseledande. Naturvårdsverket fastslår att Sverige misslyckas med miljömålet “Levande skogar” – och att trenden går åt fel håll. Slutreplik från åtta miljöorganisationer.

SLUTREPLIK. Centerpartiet påstår att de värnar landsbygden. Det stämmer inte. Centerns krav skulle främst gynna de stora skogsbolagen. 

Vi i miljörörelsen står upp för landsbygdsbornas rätt att försörja sig även i klimatomställningen. Omställningen måste bli rättvis. 

Därför kräver vi gedigen ersättning till markägare vars skogar skyddas och statliga satsningar på ekoturism och ett ekologiskt jord- och skogsbruk. 

För att landsbygden ska kunna leva måste våra sista oexploaterade stränder och skogar skyddas. Landsbygdens framtid är helt beroende av ekosystemtjänster som biologisk mångfald, frisk luft, rent vatten och resiliens mot extremväder.

Glädjande nog kan hyggesfritt skogsbruk med långlivade, klimatvänliga kvalitetsprodukter – i stället för kortlivade, klimatskadliga biobränslen och pappersmassa, som drygt 80 procent av svenska träd blir i dag –skapa större möjligheter till försörjning på landsbygden än dagens kalhyggen.

I dag exploaterar stora industrier Sveriges och Sápmis landsbygd vilket förstör för lokalbefolkningen, medan vinsterna skickas till Stockholm. 

En särskild orättvisa drabbar samerna. Deras rättigheter som urfolk kränks då skogsbolag tillåts skövla samernas marker i strid med samisk vilja.

Centerns krav skulle öka skogsskövlingen i Sápmi och i princip omöjliggöra rennäring. Dessa orättvisor måste åtgärdas.

Centerns påståenden om skogen är vilseledande. Naturvårdsverket fastslår att Sverige misslyckas med miljömålet “Levande skogar” – och att trenden går åt fel håll. Hela 1 800 av våra skogslevande arter minskar i dag. Forskning från Artdatabanken visar att kalhyggen är ett av de största hoten.

Vi i miljörörelsen står upp för en rättvis omställning, där ekosystemen prioriteras över industrins kortsiktiga vinster. Detta gynnar de som bor på landsbygden mer än fortsatt rovdrift på naturen.


Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna
Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace
Siri Maassen, ordförande för Jordens Vänner
Robin Holmberg, ordförande för PUSH Sverige
David Van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen
Anders Strand, talesperson för Klimataktion
Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation
Robin Zachari, kanslichef för Skiftet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.