Nej, Sverige har inte ett invandringsproblem

S-profiler: Vårt parti borde stå upp för permanenta uppehållstillstånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-05-04

Sverige har inte ett invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa, skriver debattören.

DEBATT. Den hårt kritiserade tillfälliga asyllagen riskerar att gå från tillfällig till semi-permanent. Lagen har alldeles nyligen fått mycket hård kritik i en rapport från Migrationspolitiska S-föreningen.

Bland annat konstaterar rapporten att lagen tillämpas spretigt eftersom det saknas vägledning i lagens förarbeten. Rapporten ser också en risk att Sverige bryter mot sina konventionsåtaganden. En viktig fråga är hur en förlängning av den tillfälliga asyllagen rimmar med löftet om att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Samtidigt finns det ett svagt stöd för antagandet att det var den tillfälliga lagen som minskade antalet asylsökande till Sverige, konstaterar rapporten.

Socialdemokraterna borde stå upp för permanenta uppehållstillstånd och underlätta möjligheterna till familjeåterförening. Alla vet att sådana åtgärder underlättar integrationen och avlastar det redan hårt belastade Migrationsverket.

Den tillfälliga asyllagen tvingar nya svenskar att leva i ovisshet om den egna framtiden och familjens öde, på ett sätt som gör dem lidande. Flera punkter i den tillfälliga asyllagen bidrar därför till att försvåra den integration som partiet går till val på att man ska underlätta.

Sverige har som nation tagit emot 350 000 människor på bara fyra år, och Sverige har inte kollapsat. Det är en historisk bragd, och en moralisk guldmedalj till alla som har bidragit till att göra denna enastående räddningsinsats möjlig.

Det är viktigt att komma ihåg, att Sveriges ekonomi har varit helt avhängig de många nya svenskar som immigrerat till vårt land. Utan dem skulle färre tvingas försörja fler, och en åldrande befolkning skulle se inte minst sjukvård och omsorg kollapsa.

Därför har Sverige inte ett invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa.

Förslaget har också viktiga poänger som vi välkomnar. Det är självklart att vi inte får låta segregationen dela upp Sverige i olika sociala och ekonomiska klasser baserade på ursprung.

För att motarbeta segregationen krävs en rättvis skola som ger alla lika chanser, en resursstark och inkluderande SFI-utbildning och även ett aktivt antirasistiskt arbete som motverkar de rasistiska strukturer och attityder som försvårar jobb-, skolplats- och bostadssökande för de människor som med all rätt kallar Sverige sitt hem.

Vi står också helhjärtat bakom Socialdemokraternas krav på övriga EU-länder att ta sitt medmänskliga ansvar för världens flyktingar. En viktig väg framåt är att ingjuta hopp i våra systerpartier runtom i Europa, att stå upp för en asylvänlig politik.

Det är inget som vi ska förvänta oss att några av de andra partierna ute i Europa är villiga att göra. En stark socialdemokratisk, internationell röst för solidaritet över gränserna är dessa människors enda realistiska framtidshopp.

Det får vara nog med de dystra minerna nu. Fler människor i Sverige är goda nyheter. Låt dem stanna, satsa pengar på god utbildning. Så får vi alla underbara dagar framför oss.


Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nasra Ali, ordförande, S-studenter
Sören Juvas, ordförande, HBT-S


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.