LRF har helt rätt – vi behöver en strategi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2016-10-04

Replik från Sven-Erik Bucht om lantbrukspolitiken

Sven-Erik Bucht.

REPLIK. Helena Jonsson och LRF har helt rätt. Livsmedelssverige behöver långsiktiga spelregler för hela livsmedelskedjan. För att kunna garantera detta har regeringens ambition hela tiden varit att nå en bred överenskommelse.

Oppositionens inspel under förhandlingarna har varit av olika karaktär, men på vissa områden måste jag säga att de har förbättrat strategin. Därför blev jag något förvånad när oppositionen helt plötsligt inte längre vill göra upp om livsmedelsstrategin.

Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. En förklaring kan vara att partipolitiskt taktiserande ändå har fått ta överhand. En annan att de borgerliga inte kan komma överens. Inom borgligheten återfinner vi alltifrån Centerpartiets höga ambitioner på livsmedelsområdet, till åsikter som bäst exemplifieras med Anders Borgs numera klassiska dödförklarande av svenskt jordbruk.

Med en svensk livsmedelsstrategi ger vi förutsättningar för att all svensk livsmedelsproduktion som efterfrågas av konsumenterna kan öka, ekologisk som konventionell. Därför tycker jag att det är synd att oppositionen inte fortsätter förhandlingarna om strategin i sin helhet. Trots detta är det positivt att oppositionen fortsatt är intresserade av att göra upp om strategins fyra långsiktiga mål. Att binda långsiktiga mål fram till 2030 med riksdagen är viktigt för den framtida utvecklingen av politiken.

Jag hoppas att oppositionen är genuint intresserad av en överenskommelse och att det inte enbart är ett spel för galleriet.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S)

Läs Helena Jonsson och LRF:s debattartikel här: "Snart tvingar ni sista bonden stänga ner"

Läs Alliansens replik här: "En strategi räddar inte våra bönder"

Följ ämnen i artikeln