Skyll inte på koldioxid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2005-09-30

Gösta Walin: De våldsamma orkanerna som härjat är förfärliga men kan knappast hänföras till den ökade växthuseffekten

"Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator", skriver Gösta Walin, professor i oceanografi.

Från departement till förskola, från höger till vänster, från svenskt näringsliv till Greenpeace, från FN till kommunala miljöråd­givare från Australien till Kanada – samma budskap: Kol­dioxid är planetens för­bannelse, något måste göras.

Detta kallas kon­sensus och är mycket farligt, som mass­hysteri ungefär.

Politiker, byråkrati, massmedia och miljörörelsen leker följa John enligt devisen “Varför tänka själv, när man kan tycka som alla andra”. Klimatfrågan är en riktig kronjuvel för regler- och övervaknings-fanatiska politiker och byråkrater.

Inom vetenskapen är enögdheten långt ifrån lika utbredd, men många skeptiker ligger lågt av hänsyn till sina forskningsanslag och risken att bli häcklad av aktivister eller mästrad av kollegor med den rätta tron.

Så vad är då koldioxid? Koldioxid är livets gas. Växtligheten förbrukar koldioxid i frenetisk takt. Gudskelov finns effektiva processer som återför koldioxiden till atmosfären. Men lite koldioxid förloras och livet på jorden är sannolikt sedan länge svältfött på koldioxid.

Det har också visats i mängder av undersökningar att växtligheten gynnas av mer koldioxid. Det växer mer och snabbare. Lika viktigt är att växterna klarar sig med mindre vatten. Avsevärt större skördar och krympande ökenområden kan förväntas.

Hur påverkas klimatet av koldioxid? Troligen obetydligt. Man kan tänka sig koldioxiden som ett florstunnt täcke som dels ger en smula extra isolering, dels bidrar till att utjämna temperaturen över jorden.

Lite varmare kan det bli men detta kommer knappast att märkas över nya köld- och värmeperioder som ingen kan förklara. Vi bör också betänka att lite varmare klimat kan vara fördelaktigt. Den så kallade lilla istiden (ung. 1500-1850) var periodvis förfärlig med massdöd i pest, häxprocesser (häxor ansågs kunna påverka vädret) med mera ­ elände.

Hotelser om fler och starkare stormar, översvämmningar på grund av mer koldioxid som vi dagligen serveras är tagna ur luften. Tvärtom så bör den förväntade något jämnare temperaturen minska risken för busväder.

Hotelserna om kraftigt stigande havsnivåer har kommit på skam – havsnivån synes stiga, men långsamt och med oförändrad takt.

De våldsamma tropiska orkaner som härjat denna säsong är förfärliga men kan knappast hänföras till den ökade växthuseffekten.

Vilka är då de alarmistiska argumenten? Med gigantiska datormodeller försöker man simulera klimatets utveckling. Resultatet brukar visa på varmare framtid, ibland mycket varmare. Resultaten kallas projektioner eller scenarier, vilket innebär att prognosvärdet är obefintligt. Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.

Mot slutet av 90-talet dök det upp en serie studier av trädringar mm från de senaste 1000 åren. Resultatet presenterades som en temperaturkurva som liknade en hockyklubba; små variationer under 900 år följt av skarpt ökande temperatur under 1900-talet. Denna kurva fick enormt genomslag bland annat genom uppbackning av FN:s klimatpanel IPCC. Kurvan har nu spelat ut sin roll – den var resultatet av tvivelaktiga analys metoder. IPCC råkade svälja den osynad. En hätsk debatt pågår ännu men hockyklubban är nog slutgiltigt knäckt.

Hela tiden dyker det upp nya symptom i massmedia som anses “bevisa” den pågående och förväntade uppvärmningen. Just nu är Arktis populärt. Isbjörnarna hotas, och runt om på jorden finns det förändringar som tyder på det ena eller det andra. Genom lämpligt urval kan man troliggöra vad som helst.

Hur kommer det sig att doktrinen uppstått? I grova drag går det till så här.

Vetenskapare levererar en hypotes som fångas upp av ideologiska krafter, främst miljörörelsen som bedriver effektiv lobbyism. Massmedia följer upp och sedan är det bara för politikerna att rätta in sig i ledet. Sanningen är därmed fastställd. De som vågar opponera sig blir idiotförklarade eller skällda för att vara köpta.

Sätt stopp för den livsfientliga propagandan, ni som har makt att påverka. Försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er, klimatet kan ändå inte styras.

Diskutera:

Gösta Walin , professor emeritus i ­oceanografi , docent i teoretisk fysik