Mängdrabatten för sexbrott måste bort

MP på kvinnodagen: Våldet mot kvinnor behöver bli en valfråga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-03-08

Vi måste komma tillrätta med den så kallade mängdrabatten som leder till orimligt låga straff för serieförbrytare, skriver Märta Stenevi och Per Bolund.

DEBATT. Det är i tystnaden kvinnor dör. När frågor inte ställs, när ljuden från lägenheten bredvid ignoreras och kvinnor lämnas ensamma med eftervåldet.

Var tredje vecka mördar en man en kvinna som han har eller har haft en relation med. Var tredje vecka. Kvinnor som inte fick leva klart sina liv.

Barn som förlorar sin mamma. Och varje dag lever kvinnor med rädslan för om de ska överleva nästa gång han börjar slå.

Vårt samhälle måste bli bättre, både på att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och på att tydligare markera hur allvarligt vi ser på dessa brott. Idag är det allt för ofta kvinnorna som tvingas gömma sig medan männen går fria.

Mycket måste göras för att skydda kvinnor från våldet. I dag, på internationella kvinnodagen, vill vi särskilt lyfta fram tre viktiga reformer:

 1. Skapa en dörr ut för kvinnor som vill lämna en våldsam man.
  Det mesta dödliga våldet kommer efter att en kvinna signalerat att hon vill lämna. Därför måste samhället bli bättre på att snabbt ge det skydd hon behöver.
  Miljöpartiet vill att samhället säkerställer att varje kvinna som lämnar en våldsam ges en samlad ingång till samhällets stöd – en dörr ut ur våldet. Det ska räcka med en kontakt för att få det stöd som behövs: dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, hjälp med barnens situation och skolgång, samt insatser från socialtjänsten och vården.
  En sådan funktion kan få fler att våga lämna. Och rädda liv.
 2. Barnens rätt måste väga tyngre än föräldrarätten.
  Barn med separerade föräldrar tvingas i dag till umgänge med föräldrar som har utsatt dem och/eller mamma för våld och som de är rädda för.
  Det är en skam hur lite uppgifter om våld beaktas i domstolar kopplat till vårdnad, boende och umgänge. Genom umgänget kan våldsamma män fortsätta terrorn också efter en separation och mammor hamnar i en omöjlig situation när deras försök att skydda sina barn mot en förövare ses som umgängessabotage av domstolarna.
  En förälders rätt att träffa sitt barn kan aldrig vara viktigare än barnets trygghet, och våldsamma män ska inte kunna fortsätta eftervåldet genom barnen.
  Regelverket för vårdnad, boende och umgänge måste tydligt sätta barnens bästa främst.
 3. Skärp straffen för dessa upprepade och fruktansvärda brott.
  Mäns våld mot kvinnor handlar i många fall om allvarlig brottslighet. Men allt för sällan leder dessa brott till åtal och fällande dom, och när de väl gör det återspeglas inte alltid brottens allvarlighetsgrad i längden på fängelsestraffen.
  Polis och åklagare måste bli bättre på att utreda dessa brott och straffen för mäns våld mot kvinnor behöver skärpas.

Vi måste också komma tillrätta med den så kallade mängdrabatten som leder till orimligt låga straff för serieförbrytare.

Nyligen kom till exempel hovrättens dom mot Nytorgsmannen, han som har omtalats som en av Sveriges värsta våldtäktsmän. Han som utsatte 24 kvinnor för fruktansvärda övergrepp medan de sov eller genom att droga dem.

Domen blev fem års fängelse, trots att det samlade straffvärdet för brotten han dömdes för enligt författaren Katarina Wennstam låg på det tredubbla – 15 år.

Straffet måste stå i proportion till brottets allvar även för den som begår flera vålds- och sexualbrott. Det är därför viktigt att mängdrabatten nu ses över som en del i det 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor som vi i Miljöpartiet presenterat ihop med Socialdemokraterna.

Vi som samhälle måste säkerställa både att kvinnor som vill lämna våldsamma män får rätt stöd i rätt tid och att det blir gärningsmännen som får ta konsekvenserna av sina handlingar.

Det dödliga våldet mot kvinnor måste bli en valfråga.


Märta Stenevi, språkrör (MP)
Per Bolund, språkrör (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.