Sociala medier förser våra unga med alkohol

Debattörerna: Ny undersökning visar hur stort problemet är

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-02-10

28 procent av de unga i Sverige har sett erbjudanden om att köpa alkohol från privatperson via olika sociala medier. Och att det är de yngsta som köper alkoholen, skriver Systembolaget, Polismyndigheten och Tullverket.

DEBATT. En helsidesannons i Aftonbladet eller en reklamfilm i tv som erbjuder alkohol till barn, otänkbart eller hur?

Men det är verkligheten för våra barn och unga som i stor utsträckning lever sina liv i sociala medier. En värld där alkohol säljs helt öppet och marknadsförs direkt in i deras hem. Det får inte fortsätta. Vi uppmanar sociala medieplattformarna att agera.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning släpper i dag, på initiativ av Systembolaget, en ny undersökning, ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier”, som visar att 28 procent av unga i Sverige sett erbjudanden om att köpa alkohol från privatperson via olika sociala medier.

Och att det är de yngsta som köper alkoholen.

Varannan 16–17-åring (47 procent) uppger att det är lätt att få tag på alkohol. Det måste stoppas.

En tidig inkörsport till alkohol riskerar ge alkoholproblem senare i livet, och spriten som köps riskerar vara så kallad ”fulsprit” som är farlig, och ibland rent livsfarlig att förtära.

Alkoholen säljs inför öppen ridå och erbjuder enkel upphämtning och till och med hemkörning. Det ger dessutom upphov till kontakter och möten med säljarna av denna smuggelsprit, inte sällan nätverkskriminella, som unga inte ska ha.

Vi varnade om så kallade hinkkonton på sociala medier redan för två år sedan. Även om plattformarna i teorin förbjuder marknadsföring av illegal verksamhet, pågår dessvärre den illegala försäljningen fortfarande konstant.

Vi har sedan en tid tillbaka en diskussion med plattformarna om hur de kan arbeta proaktivt för att stänga ned konton och förhindra att nya öppnas, men ett mer intensivt arbete behöver tillkomma för att stoppa utvecklingen. 

Den nya internetlagen Digital services act (DSA) som nu ligger på EU:s förhandlingsbord är ett steg i rätt riktning. Enligt förslaget ska de digitala plattformarna snabbare ta bort olagligt innehåll som droghandel, olaga hot och farliga produkter.

Vi välkomnar förslaget, men förutsättningarna för att sätta stopp för langningen i sociala medier finns redan nu. Vi och våra unga kan inte vänta på att lagstiftningen träder i kraft.

Vi – Systembolaget, Polismyndigheten och Tullverket, arbetar förebyggande och ingripande utifrån våra olika uppdrag för att informera ungdomar om riskerna, stoppa införsel av smuggelsprit till Sverige och lagföra de som begår brott.

Systembolaget arbetar exempelvis intensivt med ålderskontroller och agerar om det finns misstanke att alkoholen som säljs i Systembolagets butiker ska säljas vidare.

Polisen beslagtar och förverkar alkohol från minderåriga i offentliga miljöer och kontaktar deras föräldrar.

Tullverket arbetar för att stoppa införsel av smugglad alkohol, som det ofta handlar om i sociala medier.

Vi alla gör omfattande kommunikationsinsatser riktade till allmänheten för att uppmärksamma och agera om man misstänker langning.

Men vi behöver mer hjälp från plattformarna som har stora möjligheter att påverka barns säkerhet.

Utifrån den tydliga problembilden i den nya undersökningen hoppas vi på ett intensifierat samarbete med Snapchat, Instagram, TikTok och andra plattformar.

Vi hoppas och tror att de är beredda att arbeta ännu mer proaktivt mot langningen på deras plattformar och inte väntar på att den nya lagen ska träda i kraft.

Tillsammans måste vi agera nu!
Anna Domander, chefsjurist, Systembolaget
Martin Petersson, chef Kontrollavdelningen, Tullverket
Polismyndigheten


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.