Svenska biståndet har fått växa okontrollerat

M replikerar till MP om enprocentsmålet för bistånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2019-10-25 | Publicerad 2019-10-22

I dag satsar regeringen dubbelt så mycket på bistånd som på polisen – samtidigt som vi har allvarliga problem med skjutningar i vårt land. Är det en rimlig avvägning, skriver  Hans Wallmark, Utrikespolitisk talesperson (M) i en replik till MP.

DEBATT. Vårt land ska hjälpa människor i världen, men vi behöver också prioritera de behov som finns i Sverige. I dag satsar regeringen dubbelt så mycket på bistånd som på polisen – samtidigt som vi har allvarliga problem med skjutningar i vårt land. Är det en rimlig avvägning?

Det svenska biståndet har onekligen gjort, och ska fortsatt göra, nytta runt om i världen. Men lika tydligt är att det finns stora brister.

Modellen med ett enprocentsmål för biståndet försvårar långsiktig planering och bidrar till sämre kvalitet. Moderaterna vill i stället se en fyraårig biståndsram för att skapa en mer resultatinriktad utvecklingspolitik. Målen ska vara viktigare än en på förhand bestämd utgiftssumma.

Med Moderaternas budget kommer anslagen fortsatt att ligga klart över FN:s biståndsmål och vi kommer att vara ett av de mest generösa givarländerna.

Svenska skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det gäller även biståndet, som har vuxit mycket snabbt och tredubblats på 20 år.

Lövin och Eriksson skriver själva att ”det är svårt att sätta exakta siffror på vilken skillnad biståndet har gjort”. Bristen på genuin självkritik paras med att Lövin och Eriksson riktar ett anklagande finger – det är inte klädsamt.

Svenskt bistånd ska skapa förutsättningar att bekämpa fattigdom och förtryck, minska klimatpåverkan och lindra mänskligt lidande i händelse av kris och krig. Men då måste vi våga göra nödvändiga förändringar och prioriteringar.

Det är dags att slopa enprocentsmålet, eftersom det är orimligt att ha ett utgiftsområde som tillåts växa okontrollerat.


Hans Wallmark, Utrikespolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.