Vårt krav för klimatet – bygg inte ut Arlanda

Debattörerna: Krisen är akut och utsläppsminskningarna måste ske nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-10-09

De flesta riksdagspartier stoltserar idag med en progressiv klimatpolitik, samtidigt som det statliga flygplatsbolaget rustar för en markant ökning av flyget. Hur går det ihop, undrar debattörerna. Bilden är ett montage.

DEBATT. Trots skenande klimatförändringar rustar det statliga flygplatsbolaget Swedavia för en utbyggnad av ett flertal flygplatser, däribland Arlanda.

Till 2050 räknar bolaget med att antalet passagerare på deras tio flygplatser mer än fördubblas. En stor del av ökningen förväntas ske på Arlanda – 2050 räknar Swedavia med cirka 54 miljoner passagerare bara där. Därför planerar Swedavia nu för ett antal kapacitetshöjande åtgärder, såsom 14 nya gater och på längre sikt ytterligare en landningsbana.

De flesta riksdagspartier stoltserar i dag med en progressiv klimatpolitik, samtidigt som det statliga flygplatsbolaget rustar för en markant ökning av flyget. Hur går det ihop?

De två förklaringar vi kan tänka oss är antingen att Sveriges makthavare struntar i att förverkliga klimatmålen, eller att de räknar med att flygbranschen inom ett fåtal år ska lyckas bli mer eller mindre klimatneutral.

”Det är vare sig önskvärt eller rimligt att minska flygandet för att minska dess klimatpåverkan”, skriver Swedavia Airports i sin års- och hållbarhetsredovisning från 2017.

Flygplatsbolaget lyfter i stället fram biobränsle som en klimatsmart och effektiv åtgärd. I Naturskyddsföreningens analys av biobränsle i flygtrafiken konstateras att: “Verkningsgraden i tillverkningsprocesserna är än så länge låg och de flesta tänkbara produktionssätt befinner sig fortfarande på forskningsstadiet – det kommer med andra ord ta lång tid innan några stora mängder biobränsle kan fylla flygplanens tankar”.

Dessutom kunde Dagens Industri nyligen rapportera att flygbolaget SAS motsätter sig 1 procents inblandning av biobränsle till nästa år, med hänvisning till en begränsad och osäker global tillgång som riskerar att försämras ytterligare vid ökad efterfrågan.

Det är inte realistiskt att bara byta ut fossila bränslen till biobränslen – vilket alltså även flygbranschen vet. Klimatkrisen är akut och utsläppsminskningarna måste ske nu om vi ska leva upp till Parisavtalet. Om en verkligt hållbar flygplansflotta visar sig möjlig i framtiden är det positivt, men vi kan inte lita på att framtida teknik ska lösa dagens problem. Detta vore att hänge sig till en teknikoptimism som gränsar till dårskap.

Sveriges miljöpolitik vilar bland annat på det så kallade generationsmålet; ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Om vi vill säkra en framtid för våra barn och unga måste Sverige ta ansvar för vårt klimatavtryck, nu och inte sen.

Ett verkligt hållbart samhälle kommer att fungera annorlunda än i dag, men vi är övertygade om att denna förändring innebär en förbättring, och att förverkligandet av en värld inom planetens gränser är en framtid att se framemot.

Klimatförändringarna har börjat märkas även i Sverige och många försöker nu minska sin egen klimatpåverkan, genom att exempelvis semestra hemma eller inom tågavstånd. Att människor tar individuellt ansvar är bra, men vad som krävs för att verkligen lösa problemen är att vi tar gemensamt ansvar för att bygga samhället i enlighet med klimatmålen.

Därför kräver vi att den kommande regeringen avbryter Swedavias planer på en expansion av flygtrafiken och stoppar utbyggnaden av Arlanda!


Moa Lindholm, talesperson för kampanjen Flyglarm Arlanda
Greta Thunberg, Skolstrejk för klimatet
Maja Rosén, Vi håller oss på Jorden
Robin Zachari, Skiftet
Mikael Sundström, Jordens Vänner
Samuel Jarrick, Klimataktion
Lovisa Roos, Fältbiologerna
Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen Stockholms län
Guy Finkil, Fossil Free Uppsala
Tove Lexén, PUSH Sverige
Rosmarie Sundström, Klimatstudenterna SLU
Jennie Nyberg, Fossilgasfällan


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.