Vi experimenterar inte med Sveriges säkerhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2016-04-13 | Publicerad 2016-04-12

Slutreplik från Peter Hultqvist om Sverige och Nato

Peter Hultqvist, försvarsminister.

SLUTREPLIK. I moderaternas värld så är lösningen på framtidens säkerhetspolitiska problem alltid Nato-medlemsskap. De tycks bortse från den omvälvande process med efterföljande svallvågor i förhållande till andra länder en sådan grundläggande förändring innebär.

Att så hårt fixera sig vid en fråga i den samlade säkerhetspolitiken är inte rimligt. Här handlar det i stället om att arbeta aktivt över ett brett fält.

Strävan måste ytterst vara att åstadkomma en stabilitet som banar vägen för långsiktig fred i vår del av Europa. Att se omvärldens förändringar med klara ögon och agera därefter är viktigt. Det gäller att värdera alla de balanser som ska vägas in mot bakgrund av vårt geografiska läge. Riksdagen har därför beslutat om att vi ska höja den nationella försvarsförmågan och samtidigt fördjupa våra samarbeten med olika länder samt Nato:s Partnersskap. Det är ett väl avvägt och strategiskt beslut.

Beslutet innehåller inget som rubbar grundvalarna för vårt lands säkerhetspolitiska linje utan utvecklar den långsiktigt och stabilt.

Att i oroliga tider starta en debatt om att förändra grunden för hela säkerhetspolitiken tjänar inte det syftet. Därför är det uteslutet för regeringen att förorda Nato-medlemsskap. Det har också klargjorts mycket tydligt när regeringen tillträdde. Vi behöver inte säkerhetspolitiska experiment, utan i stället ska vi bidra till stabilitet och förutsägbarhet. Vi måste klara att både höja tröskeln mot en eventuell angripare och bidra till att minska spänningar. Moderaterna betraktar dagens situation för enögt!

Värdlandsavtalet med Nato ingår strategin för fördjupade samarbeten. Vänsterpartiet är som väntat kritiskt mot detta. Men det avtalet ger Nato varken skyldighet eller rätt att verka på svenskt territorium. Sverige avgör till alla delar vilken verksamhet som får äga rum. Nato:s doktriner kan inte i någon mening sätta svenska beslut eller lagar ur spel.

Detta gäller även kärnvapen och här är gästande förband både i nutid och framtid skyldiga att respektera den folkrättsliga suveränitetsprincipen. Den svenska positionen här är att kärnvapen inte ska förvärvas, placeras ut eller medföras vid internationella besök till Sverige.

Peter Hultqvist, försvarsminister (S)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen
Nato