Så ska vi få LSS att fungera bättre

Åsa Regnér: Diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning ska upphöra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-04-30

Åsa Regnér och Kenneth Andersson: ”LSS-lagen är en viktig frihetsreform. Den ska främja att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra. Men vi och många andra är oroliga för att LSS idag inte fungerar som det är tänkt”. Stora bilden är från en manifestation för LSS i Stockholm.

DEBATT. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning ska upphöra. Tillgängligheten ska förbättras. Att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Förtroendet för LSS ska stärkas. Det är beskedet från Socialdemokraterna efter att den socialdemokratiska kongressen, partiets högsta beslutande organ, sagt sitt.

LSS-lagen är en viktig frihetsreform. Intentionerna bakom lagen är fortfarande giltiga, den ska främja att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra, få möjlighet till delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor.

Men vi och många andra är oroliga för att LSS idag inte fungerar som det är tänkt och vi har under en tid sett flera fall som oroat oss.

Vi har pratat med personer som är berörda av LSS som upplever att verkligheten har blivit tuffare. Vi har pratat med personer som själva är i behov av hjälp och stöd, med föräldrar, barn och andra anhöriga. Med kvinnor och män som arbetar som personliga assistenter, med brukarorganisationer och assistansanordnare.

Får alla som har rätt till det stöd och hjälp idag? Riskerar människor att falla mellan stolarna utan hjälp från varken kommun, landsting eller stat? Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen?

Det är frågor vi, som ansvarig minister respektive företrädare för Socialdemokraternas funktionshinderspolitiska nätverk, måste få tydliga svar på och lovar att ta tag i.

Vi följer noga vad som händer med personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälp och stöd. Vi träffar själva berörda människor, organisationer och företrädare.

Regeringen har samtidigt gett flera myndigheter i uppdrag att noggrant granska hur Försäkringskassans bedömningar förändras till följd av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen som påverkar hur LSS ska tillämpas. Denna granskning ska vara klar i september i år. Men att följa utvecklingen är inte nog.

Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och om lagens tillämpning inte når upp till intentionerna måste lagen ändras.

Regeringen har redan börjat det arbetet och tillsatt en utredning som ska komma med förslag på hur LSS och tillämpningen av LSS kan förbättras så att jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet främjas.

Vi tycker det är bra och viktigt att Socialdemokraterna tagit tydlig ställning i frågan om LSS och att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv.

Arbetet med att förbättra lagstiftningen pågår och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder för att nå de mål om starkt stöd till personer med funktionsnedsättning som vi Socialdemokrater antagit.

Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla – det är vi Socialdemokrater eniga om.


Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshindersfrågor (S)
Kenneth Andersson, ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering, Västerbottens läns landsting (S) och ansvarig för socialdemokraternas funktionshinderspolitiska nätverk


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.