Evigt ung - en dröm som kan bli verklighet

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-11-30

I ett unikt experiment har forskare på ansedda universitetet Harvard för första gången någonsin lyckats göra gamla möss "yngre".

Ansiktslyftningar och anti-rynk-krämer kan snart vara historia.

Nu kan nämligen forskare på det amerikanska toppuniversitetet Harvard ha funnit nyckeln till ungdoms källa.

I ett unikt experiment lyckades man backa åldrandet hos möss på ett sätt som i mänsklig jämförelse skulle betyda en föryngring från 80 till 40 år.

Preparatet kickstartar ett viktigt nyckelenzym som får kroppen att producera nya celler i en rasande fart, skriver den brittiska tidningen Daily Mail.

Åtminstone fungerar det så på möss.

Harvard-forskare bakom upptäckten

Det är cancerdoktorn Ronald DePinho vid Harvard-universitetet som genomfört experimenten som ligger bakom upptäckten och uppgifterna har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Mössen i Ronald DePinhos experiment hade innan försöket började inre organ, hud, hår och hjärna som motsvarade de hos en 80-årig person. Men på bara två månader under tiden de fick det aktuella preparatet producerade mössen dock så många nya celler att de föryngrades till en nivå motsvarande en 40-åring.

Ett unikt genombrott

– Detta är första gången som man lyckats backa åldrande, säger Dr Ronald DePinho enligt Daily Mail.

Han förklarar att år 2025 kommer 1,2 miljarder av människorna på jorden vara 60 år eller äldre och de är i den åldern som många fall av cancer, Alzheimers och hjärt-kärlsjukdomar upptäcks.

Ett fungerande preparat som stoppar åldrandet skulle med andra ord inte enbart betyda att en för många utopisk dröm om evig ungdom går i uppfyllelse – det skulle även innebära stora ekonomiska vinster för samhället i form av minskade sjukvårdskostnader.

Tror på ett läkemedel för människor

Ronald DePinho tror på möjligheten att ta fram ett piller som ger samma föryngrande effekt på männsikor som på mössen i hans experiment. Det skulle enligt honom till och med kunna innebära ett förlängt liv.

Men ännu finns flera hinder att passera innan något sådant kan bli aktuelt. Höga doser enzymet telomerase som är huvudbeståndsdelen i det preparat som använts i experimentet kan även få cancerceller att börja växa.

Desutom är det flera olika samverkande mekanismer som styr processen att åldras.

– Så trots att vi tror att telomerase är viktigt finns det andra faktorer som också spelar in, säger Dr Ronald DePinho.