Symtom från hjärtat som du ska ta på allvar

Svettningar, oregelbunden puls och ont i magen. Många diffusa symtom kan ha med hjärtat att göra. Här guidar experten till vilka symtom du ska se upp med.

 Tecken att hålla koll på

 Då ska du söka vård