Fetma vid 50 fördubblar risken för alzheimer

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-18

Göteborg

Fetma i medelåldern innebär en fördubblad risk för att utveckla alzheimer. Har man dessutom högt kolesterolvärde och högt blodtryck ökar risken sex gånger.

Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska institutet gjort tillsammans med finska forskare och som presenteras på en internationell konferens om demenssjukdomen alzheimer i USA på måndag.

I den nya studien har 1 500 finska män och kvinnor följts från 50-årsåldern och 21 år framåt.

Studien är den första som visar att fetma i medelåldern är en riskfaktor i sig själv för demens hos både kvinnor och män, skriver Göteborgs-Posten.

Tidigare har en Göteborgsstudie visat att fetma hos kvinnor i 70-årsåldern ökade risken för demenssjukdomar senare i livet.

Fetma definieras som BMI-värden över 30 där BMI utgör ett mått på kroppsmassa och är förhållandet mellan längd och vikt. Övervikt, enligt samma måttstock, ligger på BMI-värden mellan 25 och 29.

I den nya studien såg man en riskökning för demens enbart hos personer med fetma, inte med övervikt.

Med ett BMI-värde över 30 vid 50 års ålder mer än fördubblades risken för demens även om man tig hänsyn till ålder, utbildning och kön.

Allra högst risk för demens hade de personer som förutom ett BMI över 30 även hade höga kolesterolvärden och högt blodtryck. Var och en av dessa faktorer fördubblar risken. Finns alla tre faktorerna med ökar risken sex gånger att utveckla en demenssjukdom senare i livet, skriver tidningen.

TT