Daglig idrott ger bättre betyg

Uppdaterad 2012-04-12 | Publicerad 2012-04-11

Skapar lugnare arbetsro i klassrummen

Elever som har idrott varje skoldag har större chans att bli behöriga till gymnasiet.

Elever som har idrott varje skoldag har större chans att bli behöriga till gymnasiet, visar en studie som gjorts vid skolor som haft idrott på schemat varje dag.  

– Det blir lättare att koncentrera sig, säger Sebastian Nilsson vid Sundsbroskolan i Bunkeflostrand.

Bunkefloprojektet startade år 1999 och är ett samarbete mellan skola, idrottsförening och forskning. Skolorna som deltar i projektet undervisar idrott fem dagar i veckan i stället för två.

Efter en lång tids studie av projektet har man nu kommit fram till att idrott varje skoldag ger resultat. 96 procent av de elever som har haft idrott varje dag blev behöriga till gymnasiet, medan 89 procent av de elever som bara haft idrott två dagar i veckan blev behöriga till gymnasiet.

"Väldigt stor skillnad"

– Om man räknar på hur många som går ut nian varje år i Sverige så är det en väldigt stor skillnad. Det kan ju vara livsavgörande för de som till exempel vill studera vidare, säger universitetslektor Ingegerd Ericsson.

Hon har varit idrottslärare i 25 år och följt elever som har haft daglig idrott från första klass till att de gått ut nian.

De flesta skolor har idrott omkring 40-45 minuter vid två tillfällen i veckan. Skolor som använder Bunkeflomodellen har idrott 45 minuter varje dag.

– Det är ju bevisat att man måste få upp pulsen och röra på sig varje dag, säger Ingegerd Ericsson.

"Lättare att koncentrera sig"

Sundsbroskolan i Malmö är en av de skolor som deltar i Bunkefloprojektet. Sebastian Nilsson går i åttonde klass och har haft idrott fem dagar i veckan sedan han började i ettan.

– Jag känner att jag blir pigg och får mer energi efter idrottslektionerna. Då blir det lättare att koncentrera sig på lektionerna. Det är ju mycket bättre än att bara sitta i skolbänken hela dagarna, säger Sebastian.

Han har också märkt att klasskamraterna tycker att det är bra med dagliga idrottslektioner.

– Det är roligt, och de flesta tycker ju om gympa.

Bunkefloprojektet innebär att varje skoldag blir 45 minuter längre för eleverna. Men det är ingenting som stör vare sig eleverna eller föräldrarna.

– De tycker att det är alldeles utmärkt. Eleverna har ju alltid haft det så, så de vet ju inte om någonting annat, säger Ingegerd Ericsson.

Effektivt mot benskörhet

Projektet har visat sig vara speciellt effektivt på pojkar. De som hade idrott varje dag fick påtagligt högre betyg i matte, svenska och engelska än de som bara hade idrott två dagar i veckan.

– Pojkar verkar ha ett större behov än flickor av idrott. Enligt lärarna så är de lugnare på lektionerna och mer intresserade av att lära sig. Även självförtroendet verkar bli bättre. Vi hoppas att man ser hur viktigt det här är och att det borde införas i läroplanen, säger Ingegerd Ericsson.

Initiativet till projektet handlade från början om att man ville motverka benskörhet.

– Vi har sett att idrott varje dag kan påverka speciellt flickors benmassa, så länge det görs innan de kommer i puberteten, säger Per Gärdsell, en av initiativtagarna till Bunkeflomodellen.