Forskare: Vaccin mot influensa verkar vara värdelöst

Uppdaterad 2018-10-25 | Publicerad 2011-01-12

Ny forskning: Influensavaccin ger inte effekt – men kan orsaka sjukdom.

Det väletablerade brittiska forskningsinstitutet Cochrane har presenterat en ny rapport om effekten av influensavaccinering.

– Det är inte färre dödsfall – och inte färre sjukdagar – bland de som blivit vaccinerade jämfört med de som tagit vaccin, säger forskaren Tom Jefferson.

Annika Linde, stadsepidemolog på Smittskyddsinstitutet, menar att vaccinet är att lita på. Men det är endast nödvändigt för personer i riskgrupperna att vaccinera sig.

Forskarna har tittat på 36 vetenskapliga jämförelser av över 70 000 vaccinerade och icke vaccinerade personer mellan 16 och 65 år, och jämfört bland annat antal dödsfall och sjukdagar hos vaccinerade och icke-vaccinerade.
I rapporten skriver de, att de utifrån det materialet, varken kunnat se fler registrerade sjukdagar från arbetet eller fler dödsfall hos de människor som valt att inte vaccinera sig mot influensa.

– Det fanns varken fler dödsfall eller fler förlorade arbetsdagar hos de som inte tagit vaccinet, säger Tom Jefferson, en av forskarna bakom rapporten.

Jefferson och kollegorna skriver: ”Försöken visade att under ideala förhållanden (vaccin helt matchande det virus som just då cirkulerar) måste 33 friska vuxna vaccineras för att undvika ett influensafall. I genomsnitt måste 100 människor vaccineras för att undvika ett influensafall.”

Kan orsaka förlamning

Cochraneforskarna kunde alltså inte fastställa att influensavaccin har någon positiv effekt mot sjukdomens värsta effekter för den drabbade.

Men en annan upptäckt kanske är än mer oroande – vaccinet verkar ha orsakat flera fall av en annan allvarlig sjukdom.

Guillian-Barrés syndrom är en neurologisk sjukdom som kan leda till förlamning. Enligt rapporten drabbas en på miljonen av de som tar influensavaccinet av den.

Läkemedelsföretagen påverkar

Forskarna vid Cochraneinstitutet kritiserar flera av de försök som legat till grund för rapporten.
De menar att de kan visa överdrivet positiva resultat för vaccinen, på grund av att läkemedelsföretag legat bakom och kan ha påverkat resultaten.
Vid granskning visade det sig att 15 av de 36 stora vetenskapliga prövningar som gjorts, varit sponsrade av läkemedelsföretag som vill sälja vaccin.

– Företagssponsrade influensavaccintester tenderar att ge resultat som gynnar sponsorernas produkter. I det här fallet vaccinproducenterna, säger Tom Jefferson.

”Vaccinet är att lita på”

Svenska Smittskyddsinstitutet rekommenderar att personer i riksgrupper ska vaccinera sig mot influensa.
Detta trots Cochraneinstitutets resultat.

Annika Linde, stadsepidemolog och chef för avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet, är kritisk till forskarna knutna till Cochrane.

– Dessa författare selekterar själva vad som får vara med eller inte, utifrån grunder som de sätter själva.

Annika Linde menar att den nya rapporten har haft för hårda regler för vad som får kallas en vetenskaplig undersökning. Och att den därmed inte får med alla de forskningsresultat som finns.

Hon ger flera exempel på studier som visat att vaccinerng mot influensa faktiskt ger positiv effekt – men som inte varit med i Cochranes sammanställning.

– För att räknas som studie enligt Cochrane måste en undersökning baseras på nyproducerat material. Det gör att många bra undersökningar, som visar att vaccinet fungerar, räknas bort, säger hon.

– Det är inte etiskt att testa vaccin på det sättet.

Annika Linde står bakom Smittskyddsinstitutets rekommendationer:

– Vaccinet är att lita på.

Onödigt för äldre att vaccinera sig

Att det inte går att vara helt säker på hur bra influensavaccineringen fungerar är dock ett faktum alla experter verkar vara överrens om.

– Man visar gång på gång att det har en effekt för att minska sjukhusvård och död, men exakt hur stor effekt vaccinet har vet vi inte. Det varierar, säger Annika Linde.
Bäst fungerar vaccinet på unga och friska personer.
– Statusen på den man vaccinerar spelar in – på riktigt gamla personer fungerar det nästan inte alls. Ibland blir det också sämre effekt om vaccinet inte riktigt stämmer med de virus som för tillfället cirkulerar, säger Annika Linde.

Om du blir sjuk – tänk på att:

Den som tillhör riskgruppen för svår influensa bör inte ta hand om en influensasjuk person.

Lämna inte influensasjuka småbarn till mormor och morfar.

Försök om möjligt att sova i skilda sovrum om en partner får influensa.

(Källa: Smittskyddsinstitutet)

Vilka är riskgrupperna – när blir flunsan farlig?

Alla över 65 år.

Kronisk hjärt- eller lungsjukdom, vissa andra kroniska sjukdomar.

Personer med fetma.

Gravt nedsatt immunförsvar.

Barn med flerfunktionshinder.

Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats.