Som att klubba mullvad i någon nöjespark

Den svenska skolan har ett systemfel – det hjälper inte att jaga enskilda skolor

”Känner Säkerhetspolisen till att Skolinspektionen efter åtta månaders letande inte lyckats hitta Internationella engelska skolans ägare? Skolor startas och säljs vidare, idag finns inget som hindrar främmande och fientlig makt att shoppa upp delar av vårt skolväsende” skriver Jenny Maria Nilsson.

I en perfekt värld hade det inte funnits våldsbejakande islamister i Sverige. Det är de som flytt sådana som ska leva här och både de och vi borde slippa denna dödskult på hemmaplan. Nu är inte världen perfekt, några extremister har radikaliserats här och andra lyckas ta sig hit och bli kvar.

Det är nämligen inte så enkelt som folk verkar tro att avgöra vilka som kommer hit för att underminera oss. Fundamentalister har ingen stämpel i pannan, de är drivna och förslagna, ljuger och manipulerar för att uppnå vad de inbillar sig är den enda rätta världsordningen. Dessa antidemokratiska krafter behöver demokratins institutioner rå på men de måste till skillnad från dessa följa demokratins spelregler.


Spelplanen är alltså ojämn, därför krävs välfärdssystem med integritet. Men vårt skolväsende har ingen integritet, allt från tramsare till dogmatiker äger skolor. Därför har friskolor med anknytning till islamism blivit en följetong i Sverige. 2020 skrev Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande: ”Ett flertal individer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige”, och förra veckan stängde Skolinspektionen två sådana skolor i Örebro.

Det här sker inte enbart i skolor. Överallt där pengar är avsatta för välfärd finns personer beredda att sticka ner sina sugrör i dessa stålar

Även om svensk skola ständigt är på tapeten är det svårt att hänga med i vad den expansiva skolmarknaden ställer till med. Under vinjetten ”Den nya skolan” granskar Aftonbladet just det vi behöver veta; vad som sker i kommunerna när allehanda nya skolor med fantasifulla inriktningar och diffus ägarbild försöker konkurrera ut kommunala skolor.


För terrorister är skolverksamhet två flugor i samma smäll: Radikalisera barn och unga och få betalt för det. Att extremister kan beröva barn deras skolgång, destabilisera vårt och andra samhällen, ordna långsiktig segregation, öka på terrorhotet och samtidigt komma åt skattemedel är ett tecken på att skolväsendet är bortom demokratisk kontroll. När skolorna avslöjas och stängs har de redan vunnit; hunnit rekrytera unga och tillskansat sig pengar.

Det här sker inte enbart i skolor. Överallt där pengar är avsatta för välfärd finns personer beredda att sticka ner sina sugrör i dessa stålar. Grundproblemet är den liberalt präglade naivitet som genomsyrar vår tid och som vi behöver göra upp med. 1941 förklarar George Orwell i en essä att liberala intellektuella inte kan fatta den typen av mörker och ondska Hitler var i färd med att orsaka. De liberalt sinnade, menar Orwell, tror alla är mottagliga för fria marknader, kapitalism och det härliga liv man förmodar att detta skänker. Men, skriver han, energin som formar världen kommer från känslor som nationalism, dyrkan av starka ledare, religiös tro och kärlek till krig.

Att liberala intellektuella inte begriper det beror på att de utplånat dessa mörka drag inom sig, vilket har gjort dem oförmögna att reagera när dessa drivkrafter manifesterar sig framför dem. Liberaler i Storbritannien uppfattade Hitler som en anakronism; den sortens vansinne tillhörde en annan tid, som om de trodde att han i mötet med en modern värld skulle självförstöras.


Sådan underskattning av extremister, fascister eller andra sekterister känner jag igen från när det liberala samhällets representanter föreslår motåtgärder som information, normer och kontroll för att rå på extremister inom skolan. Endast de som bedöms vara särskilt lämpade ska kunna bli skolägare, menar Anna Dahlberg, ledarskribent i Expressen, och hon vill att Säkerhetspolisen rutinmässigt ska komma med utlåtande om lämplighet när någon vill starta skola.

Problemet är att skolislamisterna är ett ytterlighetstecken på ett fenomen: Svensk skola är full av människor som inte borde få komma i närheten av utbildning

Säkerhetspolisen själva tycks naiva. I ett remissvar till regeringen avseende den statliga utredningen ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” som kom 2019, förordar de ett nytt kunskapscentrum som ska ge stöd till myndigheter att bättre bedöma om aktörer som bedriver skolverksamhet är antidemokratiska.


Kontrollinstanser och kunskapscentrum? Vi drunknar redan i sånt. IS-anhängare ingår i en mäktig dödskult som lär småbarn skära halsen av fångar, men liberala svenskar tror inte de kan spela vårt system och få allt att se bra ut på papper vid en skolansökan? Hur mycket ska det kosta svenska folket att betala för ett skolsystem som lagts ut på entreprenad till kreti och pleti? Känner Säkerhetspolisen till att Skolinspektionen efter åtta månaders letande inte lyckats hitta Internationella engelska skolans ägare? Skolor startas och säljs vidare, i dag finns inget som hindrar främmande och fientlig makt att shoppa upp delar av vårt skolväsende.

Random moderat påpekar jämt att samhällets enda bekymmer ska vara huruvida skolor är bra, inte vem huvudmannen är, men islamistiska skolor är just bra utifrån gängse kvalitetsmätningar med nöjda föräldrar och höga betyg.

Problemet är att skolislamisterna är ett ytterlighetstecken på ett fenomen: Svensk skola är full av människor som inte borde få komma i närheten av utbildning – från charlataner till terrorister. Utbildningsminister Anna Ekström säger i ett mejl till TT att ”extremism och kriminalitet ska rensas ut ur den svenska skolan. Allt annat är uteslutet.” Samtidigt vet hon att oppositionen och Centern blockerar minsta försök att förändra skolverksamhetens grundincitament. Inte ens offentlighetsprincipen med meddelarskydd för skolpersonal – så de har rätt att berätta vad som händer inom skolans fyra väggar – har sossarna kunnat driva genom.


Ni vet spelet klubba mullvad som de har på nöjesparker? En mullvad far hastigt upp ur ett hål och spelaren måste snabbt klubba ner den men fler mullvadar fortsätter med hast dyka upp i andra hål. Så agerar vi gentemot olämpliga skolägare. Vi försöker slå ner dem en i taget om de dyker upp. Det kräver energi, tid och pengar men ger dåliga resultat eftersom kaoset beror på ett uselt styrsystem som tillåter usla huvudmän.

De som vill skada det öppna, demokratiska, samhället kommer alltid att ligga före dem som vill skydda det. I stället för att införa fler kontroller är det dags att förstå vad som driver extremister och skapa ett skolväsende, ett samhälle och en välfärd de inte kan etablera sig inom.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.