Konst

Konst som hopp i det stora maskineriet

 På Kungsholmen i Stockholm, intill Essingeleden, finns en "spökavfart".

Bästa formhistoriska utställning jag sett!

 Mitt under finanskrisen 2008 stoppade Nationalmuseet Zandra Ahls film Nationalmuseum och jag som de själva beställt.

1

2

3

4

5

...

22

>