Upprop till försvar för asylrätten

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Uppdaterad 2016-02-02 | Publicerad 2016-02-01

Namninsamling för en mänsklig rättighet - skriv under du med

"Jag förstår inte hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla som genomlever den"

Theodor Kallifatides

Etikkommissionen i Sverige vill värna om mänskliga rättigheter för asylsökande i processens alla led, genom att vittna om avvikelser i enskilda fall och genom att bidra till forskning.

Vi försvarar härmed de mänskliga rättigheterna för asylsökande flyktingar som vandrar upp och söker sin tillflykt i vårt land. Sverige är ett rikt land och har tillräckligt med plats för att ta emot fler.

Vi vill att de asylsökande människorna, vuxna och barn, ska känna sig välkomna och beviljas det skydd de är i behov av.

Asylrätten är en mänsklig rättighet enligt såväl lag som de konventioner Sverige undertecknat.

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."

Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd – för möjligheten att integreras i det svenska samhället och återvända till sitt hemland när man själv kan och vill.

De föreslagna tillfälliga uppehållstillstånden är för varje skyddsbehövande flykting och för Sverige enligt sakkunniga bedömningar från jurister och läkare förödande humanitärt, ekonomiskt, administrativt och arbetsrättsligt. Det strider också mot FN:s barnkonvention att inte se till barnets bästa.

Vi kräver att FN:s barnkonvention tillämpas – barnkonventionen som är planerad att göras till svensk lag. Artikel 39 beskriver att barn som varit utsatta för övergrepp eller som har erfarenhet av väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning "i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet". Vad flyktingbarn behöver enligt all erfarenhet är hopp, trygghet och förutsägbarhet.

Vi kräver rätt till familjeåterförening för ofrivilligt splittrade familjer. Artikel 10 i Barnkonventionen säger att ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om familjeåterförening ska behandlas på ett "positivt, humant och snabbt sätt".

Vi vänder oss emot de oetiska och ovetenskapliga åldersbedömningar som utförs i dag. De har dömts ut av barnläkare och experter eftersom felmarginalerna är för stora och de leder till rättsosäkra beslut.

Vi ifrågasätter ID-kontroller på vägen till Sverige, som hindrar flyktingar att nå hit och söka asyl eller resa vidare. Bland dem som saknar pass kan finnas många av de mest utsatta och traumatiserade människorna, de som verkligen behöver komma hit. Identitetshandlingar kan lika gärna visas upp på Migrationsverket då flyktingen söker asyl.

Vi vill se fler effektiva förslag som löser bostadskrisen, jobbkrisen och skolkrisen och som skapar förutsättningar för ett bra mottagande för asylsökande, i stället för regeringens lagförslag om hur vi ska hindra människor att komma hit.

Sverige måste leva upp till de mänskliga rättigheterna! Försvara rätten till asyl!

SKRIV GÄRNA UNDER MED DITT EGET NAMN PÅ "FOLKKAMPANJ FÖR ASYLRÄTT"

Britta Abotsi, journalist

Alexandra Coelho Ahndoril, författare

Alexander Ahndoril, författare

Berenike Alfvén, advokat

Kerstin Andersson, lärare

Simon Andersson, doktorand i processrätt, Sthlms Universitet

David Aronowitsch, filmare, Story AB

Henry Ascher, barnläkare, professor

Kalle Asp, miljöinspektör 

Anna Barsotti, pedagogisk konsult

Carlo Barsotti, regissör 

Sara Berg, dramapedagog och författare

Bengt Berg, författare

Åsa Bergman 

Mikael Billing, leg. psykolog, leg. psykoterapeut 

Anders Björkman, professor, Läkare i Världen.

Margareta Blennow, barnläkare

Anna Bodin, fortbildare, Hjärna Utbildning

Eva Bonnier, förläggare

Åke Bonnier, biskop, Svenska kyrkan

Eva Brick, leg.psykoterapeut

Gunnar O Broth

Josefina Carlstein

Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster

Anna Chronéer, gruppledare, socialt arbete

Lotta Comé, temahandläggare

Anita D´Orazio, asylrådgivare, Läkare i Världen

Sten De Geer, advokat

Per Demérus

Lars Dencik, professor

Johanna Dickson

Walle Dickson, kulturarbetande

Alicia Donat-Magnin, projektledare

Maud Edgren Schori, konsult

Anita Ehnhage

Kerstin Eiserman, leg psykolog, Läkare i Världen

Klara Eklund, barnskötare

Ingela Engström

Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent

Kicken Ericson, artist

Karl Erik Lagerlöf, författare, Etikkommissionen i Sverige

Sven Erik Wånell, Ansgarskyrkan Lidingö

Jan-Eric Eriksson, barnläkare, Västerbotten

Lisa Eriksson, musiker

Jonas Flodström, bitr.jurist, Hatem & Sjungham Adv.byrå

Gunnar Forsberg, psykoterapeut

Solveig Freudenthal,  Etikkommissionen i Sverige, ordf.

Ewa Frisk, fd socialchef

Basia Frydman, skådespelare

Christer Fällman, trädgårdsmästare Sinnenas Trädgård

Helena Ganslandt, distriktsläkare

Eva Gedin, förläggare, Norstedts förlag

Marianne Gillgren, f.d. journalist SVT, Läkare i Världen

Kurt Gordan, psykolog

Gustaf Grapengiesser, COO, Barnebys

Lars H Gustafsson , barnläkare

Inga-Lill Haglund, pedagog och handledare, IHD personalutveckling

Eva Mari Halén, skolhandledare och lärare

Carsten Hammar, pensionär

Thomas Hammarberg, Europarådets f d kommissionär för Mänskliga Rättigheter

Lars Hammer, filosofisk praktiker

Dona Hariri, jurist, grundare av Jurister på Stockholms Central

Nadja Hatem, advokat, Hatem &Sjunghamn Adv.byrå

Marika Heidebäck, filmare

Hanna Heilborn, filmregissör Story AB

Jenny Hermansson

Anneli Hertz, tandläkare

Anders Hjern, barnläkare

Ulla Hoffmann, Fristadsfonden, ordf.

Elisabeth Hultcrantz, professor em. Linköpings Universitet

Kajsa Hällje, jurist

Brita Hännestrand, läkare och traumaspecialist Etikkommissionen i Sverige

Yvonne Ihmels, journalist

Kerstin Varenius, ordf. Ingen människa är illegal Uppsala

Jonna Jensen, producent, Jensenproduction

Ulf Johanson, professor emeritus

Maria Johanson, säljchef och konsult, Stretch Public AB

Gunnar Johanson, professor, Karolinska Institutet

Karin Johansson Blight, forskare

Sara Johnson, beteendevetare

Karolina Jonson, bibliotekarie 

Lissela Jonsson, socionom, volontär, Läkare i Världen

Sanna Jonsson

Theodor Kallifatides, författare

Linda Karlsson, konstnär

Ernesto Katzenstein, ingenjör, Amnesty

Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut,

Hans Lagerberg, författare

Amanda Landell, student

Brita Landoff, filmare

Bianca Leidi, utställningsproducent

Karl-Erik Liljeros

Peter Lindahl, advokat, Lewis & Partners Advokatbyrå

Anna Lindberg, kommunikatör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tor Lindberg, barnläkare, professor em.

Ann-Margarethe Livh

Juma Lomani, Riksförbundet Shahmama & Salsal

Boril Modin

Jan Modin

Britt Louise Tillbom, skådespelare,

Kristina Lugn, författare och ledamot av Svenska Akademien

Elisabet Lundvall, pensionär

Maja Långbacka, musiker

Jonathan Mair, volontäröversättare/-tolk, Läkare i Världen

Ann Mari Engel, kulturarbetare, Etikkommissionen

Ragnhild Maria Uhle, psykolog, Läkare i Världen

Annika Moberg, Head of Communications, Sveriges unga akademi

Marie Mulvad Fransson, fil. mag och biträdande rektor

Magnus Munkesjö, skådespelare/regissör, Mittiprickteatern

Ramona Myrholm, guldsmed

Sofia Myrholm, antropolog

Maria Myrholm, spec. sjuksköterska barn och ungdom

Markus Naef, arkitekt

Sofia Nisses

Birgitta Nordin, volontär, Läkare i Världen

Helena Norgren

Gerd Nyström, Etikkommissionen

Suzanne Osten, professor regissör och författare

Lisbeth Palmgren, professor em. psykiater

Johanna Palmström, chefredaktör, tidskriften Bang

Cecilia Persson, Etikkommissionen, Lund

Hans Peter Söndergaard läkare, specialist i psykiatri, docent 

Ann Petrén, skådespelare

Agneta Pleijel, författare

Jimmy Rajala, kvalitetsingenjör

Kerstin Rhodin, socionom volontär, Läkare i världen

Gunnar Rutqvist, pensionär

Anna Rydmark-Venegas, leg.barnmorska, Etikkomissionen

Niklas Rådström, författare

Filmkollektivet RåFILM

Luciano Scalercio-Berg musiker

Astrid Seeberger, läkare, författare

Youssef Al Shadidi, försäljare

Delér Shakely, läkare

Anuta Sjunghamn, advokat, Hatem&Sjungham Adv.byrå

Bissie Sjöberg, pensionär, PRO

Ann-Mari Sjöberg, fd handelslärare

Sven G Sjöberg

Lukas Sköld, ordförande, Refugees Welcome. Stockholm

Heinz Spira, socionom, Etikkommissionen i Sverige

FilmCentrum Syd

Mania Teimouri

Julia Tiberg, psykolog, Landstinget Dalarna, Psyk.mott. i Borlänge

Anna Tulldahl, systemutvecklare

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms Universitet

IMÄI, Ingen Människa är Illegal, Uppsala

Kerstin Varenius, doktorand

Tina Vasiliou, jurist, Vic & Partners Juristbyrå

Sanna Vestin, ordförande, FARR Flyktinggruppernas Riksråd

Monika Viklander, pensionär

Suzanne Viklund, gymnasielärare

Patrick Wanker Larsson

Anna Weitz, producent, dokumentärfilmen Förvaret, RåFILM

Svante Weyler, förläggare

Linda Wheatley, lärare

Olle Wiberg jurist, Juristfirman Olle Wiberg AB

Siv Widerberg, författare

Åke Widfeldt

Rebecka Wikström, student, Ingen människa är illegal

Michael Williams, vice ordförande, FARR Flyktinggruppernas Riksråd

Paulina Wredborg, guldsmed

Per Wästberg, författare och ledamot av Svenska Akademien

Hanna Marija Zivojinovic, Jurist Vic & Partners Juristbyrå

Eva Åsing Johanson

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.