Jag ser på allt oljedrivet som på en alkoholist

Vad kan man som enskild individ göra åt klimatförändringarna? Författaren Axel Lindén valde att flytta ut på landet i jakten på ett mer småskaligt liv –var själv den förändring du vill se, som Gandhi sa. Men saken är mycket mer komplicerad än så, har han insett. Axel Lindén fick Aftonbladets litteraturpris 2020.

Jag läser om klimattoppmötet. Det är olika kommentarer och analyser. Det hela går långt över mitt huvud. Men så mycket förstår jag att ingen tänker försöka stoppa kolkraftverken.