fd Överbefälhavaren: Mossberg bluffar

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Uppdaterad 2016-07-07 | Publicerad 2015-06-30

Sverige satte in sjunkbomber mot kränkande ubåtar

Det finns bevis för att ryska ubåtar har kränkt svenskt vatten, skriver Bengt Gustafsson. Foto: Marit Hommedal

På Aftonbladets kultursida den 19 juni hade sekreteraren i Rolf Ekéus ­utredning om 1980-talets ubåtsfråga, Mathias Mossberg, ett inlägg som ­behandlade de sedan några få år återkomna ubåtskränkningarna under rubriken ”DN på djupt vatten”. Artikeln vimlar av felaktigheter. Ett par exempel:

För det första påstår han att ”DN gick i spetsen för 80-talets ubåtshysteri”. Han har tydligen aldrig läst den ­tidens chefredaktör Svante Nycander eller hans ledarskribent Olle Alsén, som ”tvivlade på sovjetiska ubåtars spioneri”, som det står i den senares nekrolog i Sydsvenska Dagbladet den 21 juni 1988. Nycander ställde för ­övrigt upp som opponent i TV 4:s morgonprogram, när de intervjuade mig med anledning av att min bok Sanningen om ubåtsfrågan kom ut i maj 2010.

Mossberg påstår att Sovjetunionen inte hade några miniubåtar förrän i slutet på 1980-talet, vilket är en grov osanning. Som jag kunnat visa i ovan nämnda bok: ”Redan 1902 hade Ryssland börjat ­experimentera med dvärgubåtar eller som det nu kallas miniubåtar … Den ­förste döptes till Mornar Pjotr Kosjka, var 15 m lång och med ett deplacement på 20 ton.” Sedan har de fortsatt till våra dagar. En utredare av 1980-talets ubåtsfråga som Mossberg måste veta att Östersjömarinens Spetznasförband, förutom små dykfarkoster, hade en tät miniubåt benämnd Triton (av Nato) ­sedan 1970-talet. Så han skriver mot bättre vetande för att han har ett skäl till det.

Han tillhör nämligen en grupp besserwissrar som hoppas få till stånd en ny ubåtsutredning sammansatt av dem själva eller deras gelikar med uppgift att med politiska krumelurer visa att det var amerikanska ubåtar som var här.

De har redan lyckats övertala en programmakare som i tysk tv visat ett ­program om Reaganperioden, i vilket han låter tillskyndaren till USA-hypotesen – Ola Tunander – komma till tals. De hoppas väl att svensk tv också ska visa programmet. Opinionen ska därför förberedas med så mycket skriverier som möjligt.

Ni som vill veta hur det i verkligheten var ska i stället titta på ett svenskt tv-program från 22 september 1996 vid namn Reportrarna, inspelat vid Östersjömarinens 300-årsjubileum. Det ligger på webben. Där får tittaren svart på vitt att det var sovjetiska ubåtar som var här. Bland annat för att de ryska ubåtsmännen berättar vad de svenska sjunkbomberna åstadkom. Vi var det enda land – med undantag för Norge några enstaka gånger – som regelmässigt satte in sjunkbomber mot kränkande ubåtar.

Förstår att ”konspirationsteoriernas pojkar” har fått kalla fötter efter det att inte endast försvarsministern, utan till och med statsministern, ställde upp ­tillsammans med ÖB när denne skulle berätta om förra höstens ubåtsintrång. Det hände aldrig på min tid, men trots allt har Ingvar Carlsson i sina memoarer bejakat att WP (det vill säga Sovjet om han velat tala klartext) hade de starkaste motiven. Och ingen kan tro i dag att ­president Obama står bakom den ­senare tidens intrång.

Den minnesgode kan kanske erinra sig att det rapporterades i massmedia 2011 att en rysk ubåt kränkt våra vatten på västkusten. Sedan har det vad jag förstår förekommit incidenter, bland ­annat vid Västervik och Sundsvall, som aldrig offentliggjorts av Försvarsmakten. Förra höstens händelser gjordes däremot offentliga med en ny kraftfull försvarsminister med ett omdöme. De kommer att bli svåra att förvilla för ”pojkarna”.

Bengt Gustafsson, fd Överbefälhavare

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Följ ämnen i artikeln