Fällda fantasier

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2011-01-29

Carl-Michael Edenborg om hovrättens dom mot tecknad barnpornografi

ÖVERGREPP? Åtalet om innehav av barnpornografi rörde 51 sekretesstämplade mangateckningar. 12 av bilderna undantogs av hovrätten, dit hör den här bilden – som dock först fälldes i tingsrätten.

När den nya svenska barnpornografilagen röstades igenom av riksdagen för ett tiotal år sedan, var det många med mig som reagerade mot att begreppet ”pornografisk bild av barn” inte bara riktades mot innehav av pornografi där barn utnyttjats. Den inkluderade även tecknade bilder. I juli 2010 skärptes lagen till att även göra det straffbart att betrakta en sådan bild. Med ”barn” menas en person under 18 år.

Det spelar alltså ingen roll om det finns en varningstext: ”Inga barn kom till skada vid skapandet av den här teckningen.”

Det dröjde innan den aspekten av lagen blev aktuell att praktisera. Men sommaren 2010 var det dags. Då dömde tingsrätten i Uppsala en professionell översättare av japanska mangaserier för barnpornografibrott. I hans dator fann polisen ett femtiotal mangateckningar som de ansåg var pornografiska. Han försvarade sig fåfängt med att det hörde till hans yrke att vara orienterad i alla aspekter av manga, även den tecknade porren.

Det sägs att Bonnierförlagen drog in alla uppdrag till mangaöversättaren efter tingsrättens dom. Kanske borde de ha tänkt på att nästa steg kan vara att deras egna böcker ställs inför rätta: Nabokov och Stridsberg till exempel.

Var har författarförbundets översättarsektion varit under hösten? Var har föreningen Svenska tecknare varit? Var är PEN-klubben? Det är dags att vakna!

De senaste veckorna har ärendet prövats i Hovrätten. Åklagaren krävde att huvudförhandlingen skulle hållas för lyckta dörrar, med argumentet att annars skulle de aktuella bilderna kunna beskådas av alla. Begäran avslogs.

Enligt uppgift väckte många av bilderna löje i rättssalen. Flest skratt hördes när en teckning av två seriefigurer i en sexuell situation visades, med påpekandet att en av dem saknade bröst. Det förklarades då att det berodde på att karaktären föreställde en man.

En annan sak som sägs ha väckt munterhet var en del bilder där karaktärerna ”har kattliknande öron och svansar medan vissa saknar näsa eller mun” (ur domen). Gäller lagen alltså även faunporr, trollporr, änglaporr? Utgör även sådana fantasibilder övergrepp på ”barn över huvud taget”?

I går föll domen i hovrätten. Översättaren befanns även den här gången skyldig till barnpornografi

brott och dömdes till 80 dagsböter. Man tänker även behålla hans hårddiskar. Hovrätten ändrade tingsrättens dom genom att tolv bilder undantogs: kvar finns 39 teckningar.

Aftonbladet publicerar i dag en av de bilder som fälldes i tingsrätten men undantogs i hovrättens dom. Som du ser är det en teckning som föreställer två ganska sagoaktiga figurer som äter en banan. Det fanns fram till nyligen en dom på att du bryter mot barnpornografilagen genom att du tittar på den.

En viktig del av åklagarsidans argument har handlat om att åldersbestämma de tecknade figurernas ålder. Vad säger du själv: är karaktärerna i teckningen fem, tretton eller tjugo år gamla? Svaret är förstås att de inte har någon ålder alls. Det är en teckning. Det är påhitt. Fantasier.

I en stor artikel av Astrid Meland i norska Dagbladet nyligen

<b>MÅNGA MANGA</b> Försäljning av japanska seriealbum – manga.

sammanfattades delar av de senaste årens internationella pornografiforskning. Hon tar upp sociologer och biologer som drar helt andra slutsatser än den radikala antipornografiska rörelsens ”porr är teorin, våldtäkt praktiken”.

Deras statistiska material pekar tvärtom på att ju större utbredning pornografi har i ett samhälle, desto färre våldtäkter och sexuella övergrepp begås där. Och, kanske ännu mer förvånande för vissa: det pekar på att de människor som konsumerar porr tenderar att ha en betydligt mer jämlik syn på könen.

Som en motvikt till den svenska barnpornografilagstiftningen kan en av forskarna, Milton Diamond, citeras. Han menar att det empiriska underlaget tyder på att animerad och tecknad pornografi med barn minskar antalet sexuella övergrepp mot barn och förordar att den skall avkriminaliseras.

Enligt författaren Salman Rushdie kan ett samhälles grad av yttrandefrihet och civilisation bedömas utifrån hur mycket det accepterar pornografi. I så fall har det svenska samhället satt sig i rörelse bort från yttrandefrihet och civilisering.

Kanske är det lika bra. Rimligen tas fallet nu upp av Högsta domstolen. Förhoppningsvis rivs de tidigare domarna upp. Då får vi ett prejudikat som förebygger den här sortens rättsövergrepp.

Ordningsmakten ska inte slösa bort sina resurser på att jaga tecknade serier. Vi behöver inte en rättspraxis som bygger på en psykotisk sammanblandning av verkliga barn och teckningar.

Om något är kränkande mot ett barn som blivit offer för sexövergrepp är det väl ifall myndigheterna påstår att dess lidande är att jämföra med en tecknad figurs. Samhället måste dra en tydlig rågång: en teckning kan inte vara ett övergrepp, en teckning är en fantasi.

Carl-Michael Edenborg

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.