Alla vinner på migration

Myten om folkströmmarnas baksida avlivas

Med ett välresearchat reportage i senaste numret av tidskriften Tiden ger Per Wirtén ett befriande konstruktivt perspektiv på migration. Med avstamp i etablerad forskning och utvecklingsekonomen Paul Colliers bok Exodus, visar han vad migranterna bidrar med. Slutsatsen: alla vinner på migrationen.

Punktvis avlivar Wirtén de myter som gjort migrationen till ”en politisk neuros”. De rika länderna upplever inte alls någon invasion av fattiga: bara tre procent av jordens befolkning flyttar över en nationsgräns, av dem en tredjedel från ett fattigt till ett rikt land.

Lönenivåerna i mottagarlandet minskar inte, snarast ökar de. Statsintäkterna ökar också: i snitt bidrar de invandrade med 25 000 kronor per hushåll och år till statsbudgeten.

Också det gamla hemlandet gynnas. De utvandrade sänder tillbaka 410 miljarder dollar, fyra gånger mer än världens totala bistånd. Braindrain finns, men ofta verkar högutbildades utlandsarbete sporra fler till att utbilda sig - och de flesta stannar i hemlandet.

Det är dags, menar Wirtén, att politiken anpassar sig till verkligheten och intar en positiv hållning till migrationen. Han avslutar med några rätt ödmjuka politiska förslag. De problem som ändå finns går att åtgärda - som den gränspolitik som i dag kräver så många människors liv.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.