Skolpengen finansierar friskolelobbyns kampanjer

Hur tar man några på allvar som menar att anekdoter trumfar data?

Alice Teodorescu Måwe får nytt jobb på friskolekoncernen Academedia.

Alice Teodorescu Måwe, borgerlig debattör, blir chef för samhällskontakter på friskolekoncernen Academedia. Förra året försvarade hon den kritiserade skolvalsreformen genom att på Twitter skriva att det ”säger en del om ett samhälle om det är slumpen eller det aktiva valet som definierar en människas möjligheter. För oss som inte hade föräldrar med tjocka plånböcker har skolvalet gjort enorm skillnad”.

Intressant med den utsagan är att Teodorescu Måwe i så fall valde sig till en skolgång som såg ut exakt som den skulle ha gjort före skolvalsreformen. Först gick hon enligt närhetsprincipen på kommunala Gunnesboskolan i Lund och sedan i kommunalt gymnasium. När Teodorescu Måwes utsaga ifrågasattes skrev hon att hon placerats på Polhemsskolan i Lund (ett kommunalt gymnasium med utmärkt rykte) men valt bort den för att gå på Katedralskolan (ett annat kommunalt gymnasium med utmärkt rykte).

Möjligheten att välja bort Polhemsskolan kan knappast ha gjort en ”enorm skillnad” för ett barn från socioekeonomiskt svårare förhållanden, det inser den som känner till sagda skola. Dessutom placeras man på gymnasieskolor utifrån vilket program och tillval (till exempel språk) man väljer.

Är alltihop retorik? Teodorescu Måwe ska väl knappast försöka få andra att göra som hon, välja kommunalt framför aktiebolagsskolor? Valfrihet är dessutom en organisationsfråga som har noll att göra med skolkoncernerna. Men eftersom det är osnyggt att försvara koncernernas rätt till fri etablering, egna kösystem och vinster kallar man det valfrihet.

Samma dag som Teodorescu Måwes nya jobb annonseras har Barbara Bergström, Internationella Engelska skolans grundare, en text i DN med rubriken ”Lögner om friskolor sprids utan ände”. Bergström beskriver hur hon reser genom den utopi som är hennes skolor, ”Skolgårdar med det senaste ifråga om utrustning för att barnen ska röra på sig under rasterna. Fina bibliotek med heltidsanställda, engagerade bibliotekarier”.

Nå, enligt en utredning från Boverket har IES generellt mindre skolgårdar och enligt Kungliga bibliotekets statistik har inte bara friskolorna färre bibliotek utan antalet minskar medan biblioteksenheterna ökar på de kommunala skolorna.

Jag fattar inte denna Jehovas vittne-storytelling? Hur tar man några på allvar som menar att anekdoter trumfar data? Stör det inte att hänvisa till att skolvalsreformen möjliggör klassresor när man vet det är tvärtom?

Pressmeddelandet från Academedia nämner inte att Teodorescu Måwe senast kommer från jobbet som politisk chefredaktör på högerpopulistiska Bulletin, nättidningen Thomas Gür startade. Han är styrelseordförande för Tellusgruppen, en av landets mest expansiva skol- och förskolekoncerner. Än en gång tycks alltså Teodorescu Måwes lön betalas med pengar som ursprungligen var skattemedel i form av skolpeng.

Academedia skriver om sin rekrytering ”Alice Teodorescu Måwes skarpa penna och analys kommer att vara en tillgång för oss både i debatten och i vårt interna arbete”. Låter som att de fann den propagandist de sökte och behöver.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.